Til hovedinnhold
Norsk English

Bryterteknologi og kortslutningstesting

Eksperimentell testing er essensielt ved utvikling av ny bryterteknologi, i tillegg til teoretiske evalueringer.

Kontaktperson

SINTEF har tilgang til NTNUs mellomspenningslaboratorium for strømbrytningstester, direkte forsynt fra nettet. Vi supplementerer vår eksperimentelle forskning med simuleringsverktøy innen fluiddynamikk, elektrostatisk feltteori, "black box"-lysbuemodellering og kretsanalyse.

Våre tjenester:
SINTEF utfører også kortslutningstester og høystrømstester for elektriske komponenter som høyspenningskabler, koblingsanlegg, transformatorer, brytere, o.l. Vi har bred erfaring med prosjekter som omhandler mekaniske påkjenninger, elektrisk kontaktering og strømoppvarming.

Vi etterforsker også komponenthavarier og bistår med tekniske evalueringer, ofte knyttet til forsikringssaker.

Justering av kretskomponenter før testing av mellomspenningsbrytere.
Foto: NTNU/Geir Moen

Hovedoppgaver og spesifikasjoner:

  • Strømbrytningstesting for mellomspenningskomponenter
  • Kortslutningstesting opp til 150 kA og 5 sek
  • Parameterstudier av bryterdesign
  • Synkronisert kretskontroll for repeterbare forsøk
  • Filming av lysbuer med høyhastighetskamera
  • Strømningssimuleringer for kald gass
  • Lysbuemodellering ("black box")
  • Feltstyrkeberegninger
  • Testing med ablasjonsassistert strømbrytning
  • Skadeanalyse

Status:
SINTEF, i samarbeid med NTNU, jobber på tre store forskningsrådfinansierte prosjekter med norske industripartnere. Gruppen i Trondheim har publisert 5 IEEE Power Delivery tidsskriftartikler og flere konferanseartikler om emnet de siste årene, og har ambisjoner om å utvide forskningsvirksomheten i årene som kommer.

Utforsk fagområdene

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.