Til hovedinnhold
Norsk English

Digitaliserte elkraftkomponenter

Digitaliserte elkraftkomponenter

Digitalisering av elkraftkomponenter gir store muligheter for å sikre elforsyning ved å effektivisere drift og vedlikehold av energisystemet.

Sammen med våre kunder jobber vi med å utvikle smartere og mer pålitelige elkraftkomponenter ved å integrere digitale løsninger som sensorsystemer, og utvikle datadrevne modeller for å optimalisere drift og vedlikehold.

Et pålitelig kraftnett er en av bærebjelkene i dagens høyteknologiske samfunn, og driftssikkerheten er derfor svært viktig. Fleksible kraftnett med mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet fører til mer dynamiske påkjenninger på komponentene i kraftnettet sammenlignet med bruksmønsteret i dag. Dette fører til mer uforutsigbar aldring og slitasje av nettet. Nye metoder for tilstandskontroll er derfor nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten. Ved å digitalisere komponentene i kraftsystemet kan vi automatisere driftsrutiner og tilstandskontroll som i dag utføres manuelt. Dette bidrar til å effektivisere driften av kraftnettet, unngå uregelmessigheter og oppdage svakheter før de utvikler seg til alvorlige feil.

Ved digitalisering av elkraftkomponenter må det tas hensyn til både integreringen av teknologien i selve komponenten, trygg kommunikasjon av data og effektiv stordatahåndtering. I SINTEF kombinerer vi ekspertise på digitalisering med dyptgående kompetanse om aldrings- og nedbrytningsmekanismer i elkraftkomponenter, og jobber med en rekke ulike områder innen digitalisering av elkraftkomponenter. Vi arbeider blant annet med å designe og teste sensorsystemer som overvåker kritiske parametere for aldring, samt å utvikle fysiske modeller for å estimere teknisk tilstand og gjenværende levetid basert på bruksmønster og måledata.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Store forskningsprosjekt i samarbeid med industri og akademia for å utvikle nye løsninger for digitaliserte elkraftkomponenter
 • Oppdragsforskning for å tilpasse løsninger etter lokale behov
 • Testing og verifisering av digitale komponentsystemer i laboratorieeksperimenter og feltarbeid

 Vi arbeider innen disse områdene:

 • Digital tvilling av elkraftkomponenter
 • Utvikling, testing og oppfølging av systemer for digital og automatisert tilstandskontroll
 • Design og testing av sensorsystemer for elkraftkomponenter
 • Testing av kommunikasjons- og nettverksløsninger for trygg og pålitelig styring og overvåkning av komponenter
 • Utvikle fysikalske modeller og numeriske metoder for å tolke måledata og predikere levetiden til elkraftkomponenter
 • Tidssynkronisering for lokalisering av feil og svakheter
 • Avansert stordataanalyse for å videreutvikle drift og vedlikehold av energisystemet
 • Systemer for batteristyring

Hvem gjør vi dette for?

 • Nettselskap
 • Energiselskap
 • Utstyrsleverandører

Prosjekteksempler innen digitaliserte elkraftkomponenter:

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner

Ekspertiser