Til hovedinnhold
Norsk English

ECoDiS - Engineering and Condition monitoring in Digital Substations

Mål for prosjektet: å utnytte det fulle potensialet i en digital stasjon for å øke forsyningssikkerhet, sikkerhet, observerbarhet og redusere kostnader i et energisystem i endring.

Kontaktperson

Digital Stasjon (DS) basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I konvensjonelle stasjoner som benyttes i dag bli informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet.

I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern-og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomponentene via nye fiberoptiske kabler som erstatter et stort antall kopperledninger. All informasjon blir utvekslet som en strøm av datapakker. Dette betyr at digitaliseringen kommer nærmere primærkomponentene.

 • For det først vil prosjektet øke utbredelsen av Digital Stasjon ved å implementere fire piloter og slik muliggjøre en verifikasjon av modenheten til teknologien.
 • For det andre vil prosjektet bygge en plattform i det Nasjonale Smart Grid Laboratorium, for å teste ulike aspekter ved IEC 61850, inkludert interoperabilitet og cybersikkerhet.
 • Sist, men ikke minst har prosjektet som mål å øke kompetansen knyttet til Digital Stasjon for transmisjon- og distribusjonsnetteiere i Norge.

 

De viktigste utfordringene er å:

 • Anerkjenne begrensingene til en Digital Stasjon
 • Implementere nyttige sanntidsovervåkningsfunksjonalitet og sensorer
 • Undersøke beste praksis for å implementere disse overvåkningsapplikasjonene i et sanntidsmiljø

Resultater fra prosjektet legger fundamentet for å øke verdien av Digital Stasjon, ved å implementere sanntidsfunksjonalitet for tilstandsovervåkning, og fasilitere en effektiv innføring av Digitale Stasjoner i Norge. Erfaringer fra prosjektet vil også bli brukt i spesifikasjoner og i engineeringsfasen i fremtidig design av Digitale Stasjoner.

Innovasjoner:

 • Ny implementerings-prosess for digital stasjon og ny kompetanse
 • Ny leverandøruavhengig testplattform i smartgridlab
 • Nytt verktøy for tilstandsovervåkning – digital tvilling for transformatorer

Piloter på digital stasjon skal etableres hos:

 • Statnett (Furuset)
 • Elvia
 • Lede
 • SINTEF Energi som en laboratorie-pilot i Smart Grid Laboratorium i Trondheim

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektansvarlig: Statnett.

Prosjektdeltakere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene