Til hovedinnhold
Norsk English

Komponenter i fremtidens kraftsystem

Kraftnettet utvikler seg gradvis, og fremtidens kraftnett vil i stor grad bestå av det nettet vi har i dag, i kombinasjon med nybygginger som kommer i årene framover.

Samvirkningen mellom komponenter og systemet som helhet er sentralt for å sikre høy forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Sammen med våre kunder og samarbeid partnere utvikler vi kunnskap og kompetanse om hvordan framtidige driftsmønstre påvirker komponentene og systemet, og hvordan dette kan håndteres på best mulig måte. 

Temaet omfatter bl.a. mekaniske forhold (bl.a. kortslutningskrefter), elektriske forhold (bl.a. overspenninger og resonanser fra koplinger, raske transienter fra kraftelektronikk og bryteranlegg), og termiske påkjenninger (bl.a. dynamiske laster og overbelastbarhet). Interoperabilitet mellom ulike typer komponenter er annet relevant tema.  

Relevante problemstillinger er hvordan vi kan øke overføringsevnen ved å ta i bruk ny komponentkunnskap, og hvordan nye driftsmønstre påvirker restlevetid for komponentene. Et annet sentralt spørsmål er om forbedret design av komponentene eller utskifting av enkeltkomponenter kan gi bedre kapasitetsutnyttelse.  

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Kraftledninger 
 • Transformatorteknologi 
 • Bryterteknologi 
 • Kabelteknologi 
 • Integrasjon av batterier i strømnettet 
 • Omformerteknologi og hvordan denne påvirker omkringliggende komponenter 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Kompetansebyggende prosjekter om nye utfordringer knyttet til økt elektrifisering i fremtidens kraftsystem 
 • Oppdragsforskning for å tilpasse løsninger etter spesifikke behov 
 • Laboratorieforsøk og feltmålinger 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Nettselskap 
 • Energiselskap 
 • Utstyrsleverandører 

Prosjekter 

 • KSP Fasttrans 
 • KSP DynaLoad 
 • IPN DynKap

Utforsk fagområdene

Kontaktperson