Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens miljøvennlige elektrotekniske materialer

Kunnskap om elektrotekniske materialer er nødvendig for bl.a. valg av riktig design for nye pålitelige komponenter, samt langsiktig forvaltning av eksisterende komponenter og anlegg.

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere videreutvikler vi vår ledende kompetanse om materialegenskaper og aldringsmekanismer, støttet av en omfattende og avansert laboratorieinfrastruktur.

Fremtidens miljøvennlige elektrotekniske materialer favner grunnleggende og avansert kompetanse innen fysikk, kjemi og materialteknologi for relevante væsker, gasser og faste stoffer som utgjør de kritiske delene av komponentene i kraftnettet. Dette omfatter både isolasjonsmaterialer, halvleder- og ledermaterialer og konstruksjonsmaterialer (som stål og betong). 

Temaet favner både eksisterende materialer som benyttes i komponenter i nettet i dag, samt nye og uprøvde materialer som for eksempel høytemperaturmaterialer, nanomaterialer og nye miljø- og klimavennlige materialer (som nye isolasjonsoljer, alternativer til SF6, mm.) 

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Elektriske isolasjonssystemer og -materialer 
 • Isolasjonsgasser og alternativer til SF6  
 • Materialer i transformatorer  
 • Kabelteknologi 
 • Bryterteknologi 
 • Anvendt superledning 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Kartlegging av grunnleggende materialegenskaper 
 • Kartlegging av degraderingsmekanismer 
 • Akselererte aldringsforsøk 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Norsk og internasjonal industri som produserer elektrotekniske materialer og komponenter 
 • Norske og internasjonalen nettselskap og energiselskap som er brukere av elektrotekniske materialer og komponenter 

Utvalgte prosjekter 

 • KSP New gasses for GIS 
 • KSP Fasttrans 
 • KSP Dynaload 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson