Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Elkraftteknologi

Avdeling Elkraftteknologi gir verdifulle løsninger for kundene våre ved hjelp av vår kunnskap om elkraftteknikk og elektrotekniske materialer. Vi har kompetanse innen fysikk, kjemi og mekanikk som gjør at vi kan løse både teoretiske og praktiske utfordringer – gjerne i tett samarbeid med NTNU.

Kontaktperson

Om avdeling Elkraftteknologi

For å oppnå et fremtidig kraftsystem som gir samfunnet sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energi, er pålitelige komponenter i transmisjons- og distribusjonssystemet helt avgjørende. Disse komponentene må tåle nye påkjenninger og driftsmønstre som følge av bl.a. elektrifisering av transport og økende andel av varierende fornybar kraftproduksjon.

Våre omfattende laboratorier er helt sentrale i den eksperimentelle forskningen vår, og vi disponerer ca 5000 m2 laboratorier med avansert elektroteknisk og materialteknisk utstyr for FoU på elektrisitetsforsyning på land og offshore I tillegg har vi avansert måleutstyr for feltmålinger.

Vi utfører oppdrag for norsk og internasjonal elektroteknisk industri, energiforsyning og maritim virksomhet. Gjennom vår prosjektaktivitet deltar vi også aktivt i Master- og doktorgradsutdanningen ved NTNU.

Våre forskningsområder:

  • Forvaltning av eksisterende elkraftinfrastruktur - verdiskapende forvaltning og metoder for tilstandskontroll.
  • Klima- og miljøvennlige elkraftkomponenter og -materialer - for eksempel kompakte komponenter/anleggsløsninger, og bruk av miljø- og klimavennlige materialer.
  • Langdistanse og offshore kraftoverføring
  • Elektrifisering av transportsektoren - teknologi og løsninger for ladeinfrastruktur både for landbasert og maritim transport.
  • Digitaliserte elkraftkomponenter - teknologi for tilstandskontroll og overvåking innen sensorteknologi og dataprosessering.

  • Avdelingen er lokalisert på SINTEF Energy Lab, Anne Martha Kvams veg 35, Trondheim
  • Medarbeidere i avdeling Elkraftteknologi

 

Avdelingens hovedaktiviteter

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og...

Elkraftkomponenter

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Vannkraft

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

ElpowerLab

ElpowerLab

Nasjonal forskningssinfrastruktur for pålitelige komponenter til et fremtidens kraftnett.

SATS Certification

SATS Certification

SINTEF Energi er medlem av Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS), som er et samarbeidsorgan for nordiske høyspenning og høyeffekt prøvelaboratorier.