Til hovedinnhold
Norsk English

Avdelinger hos SINTEF Energi


Kontaktperson

Stab SINTEF Energi

Stab SINTEF Energi

Staben bistår fagavdelingene med spesialistkompetanse innen økonomi, HR, HMS, kvalitet- og sikkerhet, administrasjon og drift.

Avdeling Gassteknologi

Avdeling Gassteknologi

Vi utvikler og gjennomfører store faglige prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål. Avdelingen leder NCCS, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Avdeling Termisk energi

Avdeling Termisk energi

Vi arbeider med termiske prosesser for energikonvertering. Dette omfatter prosesser som forbrenning, gassifisering, og pyrolyse, fra energikilder som fossilt brensel, biomasse, og avfall.

Avdeling Elkraftteknologi

Avdeling Elkraftteknologi

Avdeling Elkraftteknologi gir verdifulle løsninger for kundene våre ved hjelp av vår kunnskap om elkraftteknikk og elektrotekniske materialer. Vi har kompetanse innen fysikk, kjemi og mekanikk som gjør at vi kan løse både teoretiske og praktiske...

Avdeling Energisystemer

Avdeling Energisystemer

Utfordringer innen energi og miljø krever nye tanker og ideer, løsninger og teknologi. Det trengs et robust kraftnett for blant annet å realisere mer fornybar energi, elektrifisering av transport og aktivisering av sluttbrukerfleksibilitet. Alt dette...

SINTEF Energis organisasjon