Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Termisk energi

Vi arbeider med termiske prosesser for energikonvertering. Dette omfatter prosesser som forbrenning, gassifisering, og pyrolyse, fra energikilder som fossilt brensel, biomasse, og avfall.

Kontaktperson

Om avdeling Termisk energi

Avdelingen leder HighEFF som er et av Forskningsrådets Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Senteret jobber for å øke energieffektivitet og kutte ned utslipp for å gjøre norsk industri verdens grønneste.

Vi er deltar også i FME-sentrene: NCCS (CO2-fangst og lagring), Bio4Fuels (bioenergi), og ZEN (nullutslippsnabolag i smarte byer), der vi leder arbeidspakker, og HYDROGENi (hydrogen og ammoniakk som nullutslippsdrivstoff). Forskningssenteret LowEmission (utslippskutt på norsk sokkel) er også på vår prosjektliste.

Om lag 90% av verdens energiforbruk kommer fra forbrenning av fossilt brensel. Klimakrisen gjør at vi må utvikle prosesser der utslipp av klimagasser fra disse prosessene er sterkt redusert, samt øke bruken av fornybar energi fra biomasse.

Vår faglige basis er klassisk termodynamikk, strømning, varme- og massetransport, forbrenningsteknikk og stoffers termiske egenskaper.

Vi har høy kompetanse både innenfor eksperimentell og numerisk aktivitet. Vi utfører oppdrag for teknologiprodusenter og -brukere lokalt og på det internasjonale markedet, både i form av mer langsiktige utviklingsprosjekter og mer spesifikke konsepter.

Avdeling Termisk energi er delt i fem faglag

  • Bioenergi, forskningsleder Kathrin Weber
  • Energieffektivisering, forskningsleder Elisa Magnanelli
  • Dekarbonisering, forskningsleder Amy Brunsvold
  • Energilagring, forskningsleder Jorge Salgado Beceiro
  • Termisk energy systemer, forskningsleder Mette Bugge

 

Kathrin Weber

Kathrin Weber

Forskningsleder
Elisa Magnanelli

Elisa Magnanelli

Forskningsleder
Amy Brunsvold

Amy Brunsvold

Forskningsleder
Jorge Salgado Beceiro

Jorge Salgado Beceiro

Forskningsleder
Mette Bugge

Mette Bugge

Forskningsleder

Avdelingens hovedaktiviteter

Bioenergi

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

Fremtidens energisystem må støtte opp under og tilrettelegge for et nullutslippssamfunn. Dekarbonisering vil være den største pådriveren på vegen mot et slikt samfunn, men også digitalisering og desentralisering vil være viktig. Til sammen vil disse...

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Avdelingen er lokalisert i Kolbjørn Hejes vei 1A , 7034 Trondheim