Til hovedinnhold
Norsk English

Stab SINTEF Energi

Staben bistår fagavdelingene med spesialistkompetanse innen økonomi, HR, HMS, kvalitet- og sikkerhet, administrasjon og drift.

Kontaktperson

Staben bistår fagavdelingene med spesialistkompetanse innen økonomi, HR, HMS, kvalitet- og sikkerhet, administrasjon og drift.

Staben arbeider etter en kunde- og tjenesteorientert modell med naturlig overlapp mellom områdene for å sikre effektiv drift og god redundans. Spesialistområdene skal sikre at instituttet arbeider innenfor gjeldende regler og prosedyrer (KONTROLL), at fagavdelingene får tjenesteleveranser iht. deres behov (LEVERANSER), samt at instituttet løpende har tilstrekkelig beslutningsstøtte (STYRINGSINFORMASJON).


 

Medarbeidere Stab