Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Gassteknologi

Vi utvikler og gjennomfører store faglige prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål. Avdelingen leder NCCS, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Kontaktperson

Om avdeling Gassteknologi


 Vi jobber med termodynamikk, strømningsfenomener, analyse og optimalisering av energiprosesser samt verdikjedeanalyse.

Anvendelsesområdene er blant annet CO2-blandingers egenskaper og oppførsel, utvikling av prosessutstyr inkludert varmevekslere, CO2-transport, flytendegjøring av naturgass (LNG), kraftproduksjon med CO2-håndtering og verdikjeder for naturgass og CO2.

Hos oss er utvikling og bruk av numeriske modeller sentralt i forskningen. Vi utvikler også avanserte laboratorieoppsett og gjennomfører målinger. Vekselvirkningen mellom modeller og eksperimentelle resultater gir grunnlag for ny innsikt og kunnskap.

Avdelingen er lokalisert i Kolbjørn Hejes vei 1D

Medarbeidere i avdeling Gassteknologi


 

Avdelingens hovedaktiviteter

CCS

CCS

CO₂-fangst, transport og lagring, eller CO2-håndtering (CCS), er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Klimapositive løsninger

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.