Til hovedinnhold
Norsk English

Info-blad

Info-blad ble etablert i 1982. De består av kortfattede informasjonsblad som omhandler høyspenningskomponenter og høyspenningssystem. Komponentinformasjonen er i hovedsak basert på prøver og tester utført i SINTEF Energi sine laboratorier og utendørs prøvestasjoner. Laboratorieprøvene er vanligvis utført i henhold til internasjonale normer for høyspennings-komponentene, mens prøvene i prøvestasjonene er langtidsprøver for å vurdere driftsegenskapene til komponentene i utsatt kystklima.

Kontaktperson

  • Info-blad er et hjelpemiddel for planlegging og drift rettet mot energiforsyning, industri og konsulenter.
  • Info-blad ble etablert i 1982. Ved utgangen av april 2021 er det gitt ut 337 info-blad og nye blad utgis hvert år. Tidligere ble Info-blad utgitt som en papirversjon, men blir i dag bare utgitt som en e-Room løsning.
  • Ved å abonnere får du tilgang til oppdatert informasjon om de fleste komponentene som inngår i nettet.

Info-blad er basert på eRoom løsning som krever innloggingTil deg som ikke er abonnent:
Du kan få en demonstrasjon på design og innhold på et av Info-bladene ved å ta kontakt med Ann-Jorun Faremo 


Tema som er behandlet:
1. Isolatorer
2. Opphengsutstyr
3. Klemmemateriell
4. Avledere
5. Sikringer
6. Sjøkabel
7. Overspenningsvern
8. Jording
9. Kabelanlegg
10. Høyspenningsanlegg
11. EX-hengeledningsanlegg
12. Transformatorer
13. Korrosjon/vern/kontaktfett
14. Plastisolasjon
15. Belysning
16. Statisk elektrisitet
17. Høyspenningsisolasjon
18. BLX-anlegg
19. Liner og ledninger
20. Fornybar energi
21. Mastekonstruksjoner
22. Systemdrift
23. Trestolper
24. Toveiskommunikasjon (Utgått)
25. Elkvalitet
26. Klima
27. Elektrifisering av transport

Nøkkeltall

Prosjektstart

1982

 

Utforsk fagområdene