Til hovedinnhold
Norsk English

Materialintegritet

Hydrogen påvirker de mekaniske egenskapene til materialer som det kommer i kontakt med fordi atomært hydrogen tas opp i materialet. Det er det viktig å ha kontroll på effekten av dette, blant annet knyttet til lagring og transport av hydrogen. På SINTEF har vi gjennom flere tiår utviklet kompetanse på interaksjon mellom hydrogen og metaller gjennom samarbeid med olje og gass-industrien, som har utfordringer med hydrogen knyttet til undervanns-infrastruktur. Dette er kompetanse som nå kan anvendes for hydrogen som energibærer. I tillegg må vi ta høyde for at atomært hydrogen fra hydrogengass under trykk påvirker opptak av hydrogen og dermed materialegenskaper, på en annen måte enn opptak fra H fra sjøvann.

Kontaktperson

Vi har kompetanse på:

  • Opptak og diffusjon av hydrogen i materialer
  • H-påvirkning av bruddmotstand og utmattingsegenskaper
  • Karakterisering av mikrostruktur og bruddflater
  • Skadeanalyse
  • Numeriske modeller for prediksjon av bruddmotstand og utmattingsegenskaper under påvirkning av hydrogen.

Både mekanisk testing og materialkarakterisering kan utføres fra nano til mm-skala.

Forskningsgruppa som arbeider innen dette området har et stort internasjonalt nettverk og samarbeider tett med NTNU. Kompetansen er utviklet både gjennom direkteoppdrag for industri og gjennom forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet i samarbeid med nasjonal og internasjonal industri og nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

SINTEF har nylig (2019), sammen med NTNU, fått innvilget finansiering av ny nasjonal, multi-skala forskningsinfrastruktur, SMART-H. Den vil gi oss unike muligheter til å undersøke egenskapene til strukturelle materialer under påvirkning av hydrogengass under trykk.

Aktuelle prosjekt:

HyLINE - Sikre lørledninger for hydrogentransport