Til hovedinnhold
Norsk English

HyLINE - Sikre rørledninger for hydrogentransport

På havbunnen i Norge har vi et 8800km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. Samtidig er det en energibærer som kan spille en avgjørende rolle i overgangen fra fossil til fornybar energi. Norge innehar en viktig rolle som produsent og leverandør av energi til Europa, og har dermed et ekstra ansvar for å være en pådriver i denne utviklingen.

Kontaktperson

Vi må imidlertid passe på at materialer som hydrogen kommer i kontakt med tåler det. I atomær form vil hydrogen kunne gå inn i metall og påvirke egenskapene negativ gjennom å forårsake såkalt hydrogensprøhet. Dette er bakgrunnen for at HyLINE vil undersøke hvordan materialet i både eksisterende og nye undervanns transport-rørledninger vil bli påvirket av hydrogengass, og hvordan vi kan redusere og unngå degradering av egenskapene til rørmaterialet.

I prosjektet samarbeider SINTEF og NTNU  med industriselskaper som representerer hele verdikjeden i hydrogen-økonomien og med ledende, internasjonale forskningsmiljø innen forskning på hydrogensprøhet.

De norske industripartnerne er energiaktørene Equinor, Gassco, Total E & P og Air Liquide, subseaselskapet TecnipFMC og hydrogenprodusenten NEL. Internasjonal parter er stål og rørledningsprodusenten TenarisDalmine.

Prosjektet skal samarbeide med forskningsmiljøene ved universitetet i Kyushu, Japan, Max Planck Institute für Eisenforschung i Tyskland og universitetet i Poitiers i Frankrike.

Det skal utdannes 4 PhD i prosjektet

Følg lenken til Cristin-basen så finner du mer informasjon om prosjektet og åpne resultater

logoBmrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under ENERGIX- og Climit program

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022