Til hovedinnhold
Norsk English

Nanoteknologi og funksjonelle materialer

SINTEF utvikler løsninger der nanoteknologi anvendes til å fremstille materialer med forbedret eller ny funksjonalitet innenfor et bredt applikasjonsområde, men spesielt innen prioriterte områder som energi, miljø, helse, naturressurser, IKT og elektronikk og bioteknologi.

Kontaktperson

Moderne vitenskap og teknologi generelt og nanoteknologi spesielt gjør det mulig for oss å utvikle materialer med vesentlig forbedrede egenskaper eller helt nye funksjoner. Gjennom muligheten til å kunne måle, beskrive, modellere, kontrollere og manipulere materialer på nanometer-skala er det nå mulig å utvikle materialer som vil bidra til å løse de store samfunnsutfordringene verden står over for. SINTEF er én av de sentrale bidragsytere i dette feltet i Norge, og er spesielt opptatt av å konvertere nanovitenskap til nye produkter som samfunnet kan dra nytte av.

Her er eksempler på områder vi jobber innenfor:

 • Energi;  solenergi, termo-elektrisitet, energilagring, kjemisk konvertering / katalyse og brenselproduksjon.
 • Miljø; rent vann og luft, reduserte utslipp generelt og CO2 spesielt.
 • Helse; målrettet medisinering, kontrollert frigivelse, diagnostikk og medisinsk avbildning.
 • Naturressurser; smart matvare-emballasje, tribologi/overflatebeskyttelse av land- og hav-baserte installasjoner, mineraler.
 • IKT og elektronikk; nano-elektronikk, mikro- og nano-komponenter
 • Bioteknologi; anti-begroing

SINTEF tilbyr kompetanse innen:

 • Fremstilling av nanomaterialer og nanopartikler
 • Karakterisering og modellering av nanomaterialer
 • Helse og miljøaspekter av nanoteknologi
 • Funksjonelle materialer, blant annet hybride materialer, mikroporøse materialer, funksjonelle keramer, funksjonelle oksider, belegg og tynne filmer.
 • Prosess og produktutvikling

SINTEF is partner i NORFAB, the Norwegian Micro- and Nanofabrication facility