Til hovedinnhold

Materialkarakterisering

Materialkarakterisering

Vi har lang erfaring med karakterisering av materialer på mikrometer, nanometer og atomær skala ved bruk av mikroskopi, diffraksjon og spektroskopiske metoder. Vi er spesialisert i strekkprøving, skårslagsprøving, hardhetsmåling og strukturanalyse.
Avdelingssjef
977 42 195