Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig polymerteknologi

Det er viktig å utvikle kunnskap om plastens innvirkning på miljøet, og teknologi for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. I SINTEF anvender vi vår ekspertise innen bærekraftig polymer-teknologi innen ulike områder slik som nye fossilfrie polymere, gjenvinningsteknologi, plastforurensing på land og i havet, og plast i samfunnet forøvrig.

Kontaktperson

Nye fossilfrie polymere

SINTEF jobber med å utvikle polymersystemer, bl.a. råstoff til plastmaterialer, fra alternative kilder i stedet for fossilt brensel (olje og gass). De nye råstoff-kildene man tar utgangspunkt i er alginater (som utvinnes fra tang og tare), keratin (protein som finnes i fjær, pels, negler, hud etc.), kitosan (molekyl som kan fås fra rekeskall), bestanddeler i trevirke eller andre bio-ressurser. Disse molekylene behandles videre enten via fermentering (gjæring) eller ulike kjemiske prosessveier (katalyseruter,) for til slutt å ende opp med råstoff som bio-polymerer og biobaserte hydrogeler. SINTEF forsker også på konvertering av drivhusgasser som CO2 til nye polymermaterialer.

Gjenvinningsteknologi

SINTEF har tett samarbeid med industripartnere for å utvikle verdensledende teknologier innen automatisk optisk sensing og sortering av plastmaterialer i avfallsstrømmer. Vi samarbeider med offentlige og private organisasjoner om innsamling og sorteringslogistikk av avfallspapir, og utvikling av støtte til optimaliserte verdikjeder for gjenvinning. Vi jobber også med materialgjenvinning og resirkulering ved hjelp av termiske, mekaniske og kjemiske resirkuleringteknologier.

Plastforurensing på land og i havet

Utfordringer knyttet til avfall og forurensning må løses for å realisere bærekraftig vekst i havbruksnæringen, som trengs for fremtiden. SINTEF har kompetanse i å finne kilder til og spredning av hav- og landforurensning. Vi har høy kompetanser og en betydelig laboratoriepark vedrørende materialkarakterisering og identifikasjon med tanke på simulering av marint- og landmiljø. Vi har kunnskap om nedbrytningsprosessen, tid og dannelse av mikroplatik. Denne kunnskapen bruker vi til å gi kunde beslutningsstøtte slik at de kan ta mer miljøvennlige valg.

Plast i samfunnet

Plast er knyttet til en økonomisk modell om å "ta, produsere, kaste" som har utspilt sin rolle og må endres. Ressursskarphet, klimaendringer, avfallssammenheng og forurensning er utfordringer vårt samfunn møter og vil møte mer av i nær fremtid. En endring i retning av sirkulærøkonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. SINTEFforskere arbeider med å utvikle bærekraftige forretnings- og teknologiløsninger for en sirkulærøkonomi.

SINTEF er et uavhengig forskningsinstitutt og gir gjerne ekspertråd til politikere, rammesettere og organisasjoner basert på forskning.