Til hovedinnhold
Norsk English

Bearbeidingsverksted for materialtesting

Det er et økende behov for kvalitetstesting av flere materialer og metaller etter hvert som krav til sikkerhet og kvalitet innskjerpes. SINTEFs bearbeidingsverksted for materialtesting tilbyr blant annet maskinering, prøveutforming til forskningsbehov og bistand til skadeundersøkelser mot industrielle applikasjoner.

Kontaktperson

På SINTEFs Bearbeidsingsverksted for materialtesting har vi høy kompetanse og mange års erfaring med maskinering og prøveutforming av en rekke materialer inkludert høylegerte stål, rustfritt stål, plast og gummi. Vi lager kvalifiserbare størrelser på prøvene basert på angitte testmetoder, som f.eks. strekkprøving, skårslagstesting (Charpy V), sveisekvalifiserings-, utmattings og bruddmekaniske tester i henhold til anerkjente standarder. Vi har et tett samarbeid med og oppfølging av Laboratorium for Materialtesting, hvor tester blir utført til forskningsformål. Vi får inn vitenskapelig utstyr fra egne og andre avdelinger for vedlikehold. Verkstedet samarbeider også med Sveiselaboratoriet.

Vårt bearbeidingslaboratorium opplever økende aktivitet og utfører følgende tjenester til hele SINTEF og eksterne kunder:

 • Maskinell bearbeiding av prøver til forskningsformål
 • Bistand til skadeundersøkelser på materialer og andre produkter for å finne hovedårsak til feil
 • Utforming/fremstilling av rigger, konstruksjoner og annet testutstyr til forskningsformål
 • Verkstedtjenester for avansert material karakterisering i samarbeid med Metallografisk karakteriseringslaboratorium
 • Vedlikehold av testutstyr

Utstyr
Vårt verksted er utstyrt med dreiebenker, slipemaskiner, båndsager, knekkemaskiner og freser. Med økt kapasitet har fornyelse av flere apparater/instrumenter blitt prioritert.

Maskinverksted inneholder:
Dreiebenker:

 • Manuelle, CNC og syklus styrt.

Slipemaskin:

 • Planslipemaskin

Fresemaskiner:

 • Èn 3 akset horisontal fresemaskin med opsjon for en 4. akse
 • Èn 3 akset horisontal fresemaskin
 • Manuelle og delvis styrte freser

Boremaskiner:

 • Søyleboremaskiner

Plateverksted inneholder:

 • Knekkemaskin: (3 mm og 1.5 m bredde)
 • Platesaks (opp til 2 meters lengde og 6 mm tykkelse)
 • Båndsager (opp til ca Ø600mm og 1 meters bredde)

Diverse sveiseutstyr:
MIG, TIG, rørtrådsveising

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 1c, Port 3, Trondheim

Kontaktperson: 
Arne Gellein, Mobil: 982 30 428, Epost: