Til hovedinnhold
Norsk English

Materialtesting

I våre laboratorier kan vi teste og karakterisere et utstrakt antall forskjellige materialer. Materialer og komponenter bøyes, strekkes og komprimeres, og gjennomgår brudd- og utmattingstester.

Kontaktperson

materialtesting ved SINTEF Materialer og kjemi
Tonn og gram: Vi bruker et bredt utvalg av høy-kvalitets instrumenteringsmetoder.

Karakterisering av materialer og komponenter.
Vi har lang erfaring med karakterisering av egenskaper til de fleste materialer, samt funksjonsprøving av komponenter og produkter. SINTEF benytter standard- og egenutviklede metoder som lar oss utføre krevende og kundespesifikke karakteriseringsoppdrag. Vi samarbeider tett med SINTEFs Bearbeidingsverksted for materaltesting, Metallografisk karakteriseringslaboratorium og Sveiselaboratoriet.

Bruddmekanisk og utmattingstesting.
SINTEF innehar landets ledende laboratorium for utmatting og bruddmekanisk testing. Vi utfører bruddmekanisk karakterisering, sprekkvekstmåling og lav- og høysyklus-utmattingstesting i ulike temperaturer, klima og miljø. Slik kan vi undersøke hvordan ulike materialer og komponenter påvirkes av utmatting og materialfeil.

Vi har høy kompetanse på en rekke testmetoder ved hjelp av avansert utstyr, software og målemetoder som er utviklet med samarbeidspartnere, deriblant kunder og akademia/NTNU.

SINTEF laboratorium for Materialprøver tilbyr følgende tester:

 • Strekkprøving/Kompresjonsprøving
 • Skårslagstesting (Charpy V)
 • Bøyeprøving
 • Bruddmekanisk prøving
 • Utmattingsprøving
 • Langtidsprøving av kombinert utmatting og korrosjon
 • Komponent-tester etter gitte kundespesifikasjoner
 • Miljøpåvirket testing

Beregning av sannspenning – tøyningsdata utføres med måling under strekkprøving ved hjelp av to metoder:

 • En laser måler diameterreduksjon i to akser kontinuerlig.
 • Digital Image Correlation (DIC) bruker ett og/eller to kameraer som måler overflate tøyning.

Utstyr

Vi har et stort utvalg oppdatert utstyr for høypålitelige mekaniske tester.
Universale testmaskiner:
Statisk testing

 • Zwick 30kN
 • Instron 250kN

Dynamisk testing

 • Zwick LTM 10 kN elektrodynamisk
 • Dartec 20kN (Servohydr.)
 • Zwick 50 kN servohydr med hydr grips
 • 2 stk Instron 100 kN slow strainrate dynamisk maskin med 1000 C ovn
 • Instron BiAxial 100kN, 1100Nm (Servohydr. med hydr. grips)
 • Instron 250 kN servohydr med hydr grips
 • Instron 500kN (Servohydr. med hydr. grips)
 • Schenk-Instron 1000kN (Servohydr. med hydr. grips)

Skårslagspendel:

 • Zwick RKP 450J til akkreditert tesing ihht ISO 148
 • Losenhausen 300J, instrumentert charpy
 • Zwick 50J

Høyfrekvens magnetresonansutmattingsmaskiner:

 • Amsler 50kN
 • Instron 100kN

Spesialmaskiner:

 • 1500 kN strekkprøvedmaskin
 • 8000 kN bøy- og strekkprøvemaskin
 • 4 x 200 kN HISC strekkprøvemaskin

Temperaturkamre og spritkjølere:

 • Severn Thermal Solutions, -150°C – 600°C
 • 2 stk Instron, -150°C – 600°C
 • 2 stk Zwick, -80°C – 250°C
 • 2 stk Julabo, -85°C – 22°C
 • 1 stk Sigmatest induksjonsoppvarming, RT - 1200°C

Kontaktinformasjon

Kontakperson:

Asle Olav Hellesvik