Til hovedinnhold
Norsk English

Sveiselaboratorium

SINTEF sveiselaboratorium utfører manuelle og automatiserte sveiseprosesser av metalliske materialer for industrielle applikasjoner og forskning. Vi har også bred erfaring med sveisbarhetstesting og høy spesialistkunnskap om hyperbarisk (under trykk) sveising.

Kontaktperson

Ragnhild Aune, Sveiselab SINTEF Industri

Økte krav til produktkvalitet, sikkerhet og effektivitet spiller også en viktig rolle i sveiseteknologien. På SINTEF's sveiselaboratorium har vi lang erfaring med en rekke manuelle og automatiserte sveiseprosesser for metalliske materialer.

Vi utfører følgende sveiseprosesser:

 • TIG (GTAW),
 • MIG (GMAW),
 • Plasmasveising (PPAW)
 • Laser sveising
 • Rørtrådsveising

Disse metodene blir også brukt til å fremstille prøver for mekanisk testing (bruddmekanisk testing, utmattingstesting m.m.) på Laboratorium for Materialtesting og metallografisk karakterisering på metallografisk karakteriseringslaboratorium. Vi samarbeider også med Bearbeidinsverksted for materialprøver.

Vi bruker "Cold Metal Transfer" (CMT) teknologi som muliggjør kombinasjon med WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) og annen avansert sammenføyning av ulike materialkombinasjoner. Vår ekspertise inkluderer også sveisbarhetstesting (Tekken testing, IRC testing, og andre), ofte i kombinasjon med hydrogenanalyser (etter ISO 3690) i samarbeid med Korrosjonslaboratoriet. Spesialkompetansen vår er knyttet mot hyperbarisk sveising av undervanns rødledninger for utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer, med mulighet for anvendelse av både MIG og TIG.

Utstyr

Våre fasiliteter har utstyr for flere sveiseprosesser, inkludert:

 • Robot ABB IR2400
 • Fronius TPSi400 CMT
 • Fronius Transpulssynergic 4000 og 3200 pipe HE
 • Fronius Magicwave 2600
 • Migatronic Navigator 2500
 • To trykktanker for hyperbarisk sveising med TIG og MIG
 • Laser hybrid laser cell (kommer)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Richard Birkelandsvei 2 b, Trondheim
Port G

Kontaktpersoner: 
Odd Magne Akselsen, Mobil: 930 59 450, Epost:

Ragnhild Aune, Mobil: 982 83 984, Epost: