Til hovedinnhold
Norsk English

Metallografisk karakteriseringslaboratorium

I karakteriseringslaboratoriet har vi bred erfaring innen metallografisk karakterisering av stål, aluminium og andre metaller og legeringer. Vi tilbyr en rekke metallografiske analyser inkludert alt fra enkle hardhetsmålinger til detaljerte analyser av mikrostruktur og materialfeil.

Kontaktperson

Ett tett og viktig samarbeid med både laboratorium for Materialtesting, korrosjonslab, Sveiselaboratoriet og Bearbeidingsverksted for materialtesting har bidratt til utvikling av en høy kompetanse innen metallografiske analyser av en rekke metalliske materialer og legeringer. Industrielle prosesser som blant annet sveising og varmebehandling kan ofte gi resteffekter i materialet som påvirker resulterende mikrostruktur og materialets mekaniske egenskaper. Vår kompetanse er spesielt knyttet opp mot mikroskopiske analyser av sveiste forbindelser relatert til utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer.

Vi utfører følgende metallografiske analyser:

 • Makrofoto (dokumentasjon på sveisefeil)
 • Makrohardhet (hardhetstraverser måles på f.eks. sveiste forbindelser for å måle maksimal hardhet og hardhetsfordeling)
 • Identifisering av sveisefeil (sprekker, bindefeil, porøsitet, manglende innsmelting og oppfylling, inneslutninger/slagger, etc.) og strengplassering
 • Identifisering av initiering av sprøbrudd og korrosjonsangrep

I tillegg benyttes mikroskoper til en rekke kvantitiative mikrostrukturanalyser:

 • Størknemikrostruktur (dendrittisk, cellulær, etc.)
 • Volumfraksjoner av ulike faser (eksempler er martensitt-austenitt, M-A, faser ved sveising av ulegerte og lavlegerte stål, og dannelse av sigmafaser i duplex rustbestandige stål)
 • Kornstørrelse
 • Ferrittinnhold og austenittavstand i rustfritt dupleksstål
 • Mikrohardhetsmålinger for å få frem informasjon om lokale egenskaper i inhomogene materialer
 • Skadeanalyser
 • Karakterisering av spenningskorrosjon og sulfidindusert sprekkdannelse (korrosjonslab)

Utstyr:

Laboratoriet har følgende utstyr:

 • Kutteutstyr
 • Varminnstøpingspresse og kaldinnstøpingssystem
 • Prøveprepareringsautomater for sliping og polering
 • Utstyr for elektrolytisk polering og etsing
 • Stereomikroskop
 • Lysmikroskop med motorisert bord og mulighet for detaljerte bildeanalyser
 • Mikrohardhetsmåler med kraft fra 5 kgf til 500 gf
 • Hardhetsmåler med kraft fra 200 gf til 30 kgf. Målesyklusen er automatisert

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 1, Trondheim