Til hovedinnhold
Norsk English

Nedstrømsteknologi – Produktisolering, -rensing og -karakterisering

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin utvikler prosesser for fraksjonering og rensing av produkter produsert ved fermentering og fra biomasse. Avdelingen har erfaring og infrastruktur innen rensing av små, bioaktive molekyler, så vel som makromolekyler som proteiner og virus.

Kontaktperson

Utvikling av prosesser for isolering og rensing av produkter inngår både i fermenteringsprosjekter, og i de senere årene i økende grad i prosjekter rettet mot utnyttelse av marin biomasse. I tillegg til prosessutvikling produseres og renses produkter for karakterisering, og for leveranse av mindre testkvanta til oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Nøkkelkompetanse:

  • Små, bioaktive molekyler, som nye forbindelser oppdaget ved bioprospektering, renses primært for karakterisering, både strukturoppklaring og mhp. bioaktivitet. Disse molekylene er ofte lite vannløselige, og metoder som innebærer ekstraksjon med organiske løsningsmidler må benyttes. Preparativ LC-MS benyttes for rensing, mens andre massespektrometriske metoder benyttes for identifisering og strukturoppklaring. For karakterisering av bioaktivitet er det etablert en rekke high-throughput "bioassay" basert på mikroorganismer og høyere celler.
  • Proteiner, særlig enzymer, renses ved bruk av metoder som membranfiltrering, adsorpsjon og kromatografi, samt høy-trykkshomogenisering for intracellulære produkter (fermenterningslaboratorium). Mindre, vannløselige molekyler, som peptider og aminosyrer, renses ved bruk av samme metoder. Stor-skal renseprosesser utvikles for fermenteringsprodukter og for protein fra biomasse. Proteiner renses også for karakterisering, f. eks. enzymer som er forbedret ved enzymevolusjon.
  • Poly- og oligosakkarider: Avdelingen har bred erfaring og en rekke metoder tilgjeneglig for karakterisering av polysakkarider, særlig alginat. Avdelingen samarbeider nært med Intsitutt for bioteknologi ved NTNU, som benytter NMR og avanserte kromatografiske metoder for karakterisering og rensing av poly- og oligosakkarider.
  • Virus og nanopartikler renses ved "field flow" fraksjonering.

For vannbaserte prosesser har avdelingen utstyr for isolering og rensing av volumer på opp til 100-200 liter (fermenteringslaboratorium). Utstyret omfatter sentrifuger, celle¬homogenisering, membranfiltrering, adsorpsjon og kromatografi. Prosesser som innebærer bruk av organiske løsningsmidler, kan kun utføres i laboratorieskala.