Til hovedinnhold
Norsk English

Fermenteringslab

SINTEF har et nasjonalt ledende laboratorium for fermentering og utvikling av mikrobielle og celle-baserte produksjonsprosesser. Her har vi utstyr for robotisert dyrking i liten skala (≤1 ml) i brønn-plater, inkubatorer for rysteflasker (10-500 ml), laboratoriefermentorer (1-3 L) og et pilotskala laboratorium med to fermentorer (50 L og 300 L) for oppskalering og prøveproduksjon.

Kontaktperson

Foto: Thor Nielsen/SINTEF

Til støtte i arbeidet har vi en rekke avanserte analyse¬instrumenter så som HPLC og flere typer massespektrometri. Disse benyttes blant annet for "metabolomics" og analyse av omsetning av substrat og dannelse produkter og biprodukter.

Miniatyrisert dyrking
To robotiserte arbeidsstasjoner (Tecan Evo og Beckman Coulter Core System) for brønnplate-basert arbeid med mulighet for for vasking, fylling, risting, filtrering, solidfase ekstraksjon, inkubering, dyrking (også fed-batch) og optisk måling (absorbans, luminescens, fluorescens). Robotarmer flytter engangsutstyr og brønnplater mellom ulike posisjoner for arbeidsoperasjoner, inkubering og lagring (ca. 180 brønnplater). Hver arbeidsstasjon har en brønnplateryster som kan ta 12 brønnplater. I tillegg har vi 3 separate brønnplaterystere som hver har en kapasitet på 50-100 brønnplater (avhengig av type plate).

Laboratoriefermentorer

Vi har to samlokaliserte fermenteringslaboratorier for ulike typer fermenteringer (batch, fed-batch, kontinuerlig) under anaerobe og aerobe betingelser. Fermentorene har avansert utstyr og programvare for overvåking og prosesskontroll som blant annet benyttes til å kontrollere tilsats av substrat, pH, temperatur, løst oksygen, lufttilførsel og måling og analyse av avgass.

Laboratorium 1: 16 Applikon fermentorer (3 L) primært for fermentering av bakterier, sopp og gjær. Så langt er mer enn 5000 vellykkede fermenteringer gjennomført i dette laboratoriet. Vi har arbeidet med en rekke ulike stammer og mutanter for produksjon av biofarmasøytika, pigmenter, aminosyrer, organiske syrer, etanol, butanol, enzymer, vaksiner, biomasse, m.m.

Laboratorium 2: Eppendorf/Dasgip fermentorer (installert i 2012 og 2015) hvor opptil 16 fermenteringer kan skje samtidig. Vi har flere ulike reaktorkonfigurasjoner. Standard fermentorer (1 og 2 L) for fermentering av mikroorganismer, fermentorer for dyrking av mammalske- og fiskeceller og fotobioreaktorer for dyrking av fototrofe bakterier og alger. Fermentorene kan benyttes fra 0-99 ºC, noe som muliggjør dyrking av både psykrofile og termofile organismer.

Pilot fermentorer(GMO-lab):
50-L New Brunswick™ BioFlo® 610 fermentor (blir installert i mai 2016) utstyrt med temperatur, pH, løst oksygen og trykkontroll, og mulighet for å benytte ulike typer røreverk. Fermentoren kan tilkobles ekstrautstyr som ekstra sensorer, avgassanalysatorer og filterenheter. I tillegg til fermentering kan reaktoren benyttes til prosessering av biomasse og enzymatiske prosesser.

300-L Chemap fermentor. Godt utstyrt for mikrobielle fermenteringer. Har også spesialustyr for å måle kjølebehov og strømforbruk. Dette er viktig informasjon for videre oppskalering og teknisk-økonomisk analyse av fermenteringsprosesser.

 

Kontaktinformasjon

Håvard Sletta, Mobil: 915 44 429, Epost:

SINTEFs Fermenteringslaboratorium
Kjemiblokk 3, 4. etasje, Sem Sælands vei 8, 7034 Trondheim