Til hovedinnhold
Norsk English

PRIMED

Omforming av primærsektoren for å maksimere utviklingen av bioøkonomi

Kontaktpersoner

PRIMED-prosjektet, dedikert til å låse opp det enorme potensialet til underutnyttede biomasseressurser fra primærsektorene, er offisielt lansert.

Støttet av Den europeiske union sitt Horizon Europe-program og med deltakelse fra et konsortium av 12 partnere fra Belgia, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Spania og Portugal, vil prosjektet utvikle varierte verdikjeder for å konvertere underutnyttede biomasseressurser til verdifulle bio-baserte produkter via avanserte bioraffinerier.

Map.jpg

Utvikling av rettferdige forretningsmodeller for å frigjøre det skjulte potensialet i biomasse og skape positiv innvirkning på bioøkonomi, bærekraft og landlige økonomier i hele Europa.

Prosjektdetaljer og mål:

For å støtte EUs felles landbrukspolitikken (CAP) og EU's bioøkonomistrategi har Den europeiske union tildelt PRIMED-konsortiet en €4 millioner støtte for FoU for å utvikle og teste innovative sirkulære forretningsmodeller (CBM) i bioøkonomien.

Prosjektet involverer primærprodusenter og sluttbrukere gjennom bioøkonomi Living Labs i fem land for å fremme og teste disse modellene i tre år (2024 til 2026). Med mål om bred påvirkning planlegger også PRIMED å utvikle en åpent digitalt verktøykasse for å lette samarbeidet blant europeiske interessenter.

PRIMED vil samarbeide om å skape innovative sirkulære forretningsmodeller (CBM) i bioøkonomien med en fleraktørtilnærming, der primærprodusenter integreres i nye bioøkonomiske verdikjeder. Dette arbeidet søker å øke primærproduksjonen, redusere kostnader og bidra til europeisk industriell bærekraft, konkurransekraft og ressursuavhengighet. Prosjektet har også som mål å gjenopprette miljøet, skape grønne arbeidsplasser og bygge motstandsdyktighet i landlige økonomier.

SINTEF samarbeider i disse delene av prosjektet:

SINTEF vil vurdere relevante biomasseressurser og teknologier for produksjon av bio-baserte produkter, inkludert en kritisk gjennomgang av verdikjedene som er forhåndsdefinert av de fem Living Labs.

SINTEF vil utføre økonomisk vurdering (TEA) ved å evaluere den økonomiske bærekraften til verdikjedene ved hjelp av skreddersydde programvareverktøy. TEA vil støttes av data generert og levert av alle tekniske partnere.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.


EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.jpg

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Grant agreement ID: 101135353


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Utforsk fagområdene