Til hovedinnhold
Norsk English

Marin bioteknologi og bioprospektering

Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin jobber med flere prosjekter hvor målet er å øke utnyttelsen og verdien av marin biomasse og marine organismer ved å generere nye produkter. Marine mikroorganismer produserer et spekter av komponenter med ulike biologiske aktiviteter.

Kontaktperson

Vi har over flere år jobbet med bioprospektering hvor målet er å identifisere interessante organismer, gener og biosyntetiske spor og å isolere og karakterisere de aktive komponentene.

Kompetanse, forskningsområder og produkter; Marin Bioteknologi

  • Brunalger er en viktig nasjonal ressurs som høstes langs kysten av Norge. Brunalger inneholder naturlige komponenter som proteiner og polysakkaridene alginat, fucoidan og laminaran. I dag er det kun alginat som produseres kommersielt fra brunalger. Alginat har en rekke anvendelser innen industri, medisin og farmasi. Vi jobber sammen med viktige aktører i alginatmarkedet for å forbedre de industrielle prosessene for isolering og fraksjonering av brunalger for å øke utbyttene og kvaliteten av alginatet som produseres (Mar3Bio, MarPol). I tillegg er det viktig å utvikle prosesser som også muliggjør kommersiell anvendelse av de andre verdifulle komponentene i algene som for eksempel proteiner (lenke Promac).
  • Kitosan fra rekeskall er et annet polysakkarid med mange potensielle høy kost applikasjoner. Vi jobber med å forbedre prosessering av biomasse ved å kombinere kjemiske og enzymatiske metoder.
  • Utvikling av nye biomaterialer og produkter. I tillegg til utvinning av marine polysakkarider har vi også fokus på enzymatisk og kjemisk oppgradering av disse for å utvikle nye materialer for spesifikke applikasjoner. Vi identifiserer, utvikler og produserer enzymer for å kunne utføre målrettede endringer som gir de ønskede egenskapene (Mar3Bio, MarPol).

Kontaktpersoner: Håvard SlettaAnne Tøndervik

Kompetanse, forskningsområder og produkter; Marin Bioprospektering

  • Marine actinomyceter er en kilde til nye antibiotika, anticancer og andre bioaktive molekyler. Vi har bla bygd opp en samling av marine actinomyceter hentet fra Trondheimsfjorden på ca 8500 isolater hvor det er screenet for antibakteriell, antifungal og anticancer aktivitet og flere hittil ukjente forbindelser er identifisert. Basert på disse funnene er det initiert nye prosjekter som bla har som mål å kommersialisere forbindelser med antimikrobiell og anticancer aktivitet.
  • Marine organsimer som produserer umettede fettsyrer er et annet viktig forskningsfelt. Vi har via bioprospektering i marine nærområder identifisert såkalte Traustochytrider som kan produsere omega-3 fettsyrer. Disse organismene blir utviklet videre i nye prosjekter med tanke på kommersiell produksjon av mikrobielt fett til dyre og fiskefor (lenke Traustoeng).
  • En annen tilnærming til marin bioprospektering som er fokus ved SINTEF er utvikling av pipelines for å utnytte informasjon fra genom- og gensekvenser fra mikrobielt diverse miljøprøver for å oppdage og produsere nye komponenter og produkter. Denne aktiviteten inkluderer både teknologi for isolering, sekvensering og annotering, og for kloning og ekspresjon av gener og biosyntetiske spor i såkalte 'superhosts' (funksjonell metagenomikk, system- og syntetisk biologi). Denne forskningen er ventet å ha et stort fremtidig potensiale som kilde for nye enzymer samt produksjon av bioaktive små molekyler.

Kontakt personer: Alexander WentzelGeir Klinkenberg

Relevante prosjekter