Til hovedinnhold
Norsk English

Mar3Bio – Bioraffineri og bioteknologisk utnyttelse av marin biomasse

Mar3Bio (Marine Biomasses, Biorefinery and Biotechnology) har som hovedmål å utvikle effektive og bærekraftige prosesser for å utnytte de marine biomassene brunalger og rekeskall optimalt.

Kontaktperson

Alginat finnes i blad og stilk i brunalger som Laminaria hyperborea
Alginat finnes i blad og stilk i brunalger som Laminaria hyperborea

De valgte biomassene finnes i store mengder i marine områder, og inneholder verdifulle biomolekyler som i dag ikke blir fullt utnyttet på grunn av begrensninger i prosesseringen av råmaterialene. De viktigste komponentene i biomassene er polysakkaridene alginat, fucoidan og laminaran fra alger og kitosan fra rekeskall. Spesielt alginat og kitosan har i dag allerede en rekke anvendelser innen områder som helse, kosmetikk og farmasøytika og markedsområdene er økende. De konkrete målsetningene i Mar3Bio er å øke utbyttet og kvaliteten av produktene tidlig i prosess-strømmen ved å optimalisere isolerings og fraksjoneringsmetoder, samt å modifisere utvalgte biomolekyler videre til høyverdi produkter for nye applikasjoner.

Prosjektet koordineres av SINTEF Materialer og Kjemi og partnere er Royal Institute of Technology (Sverige), NTNU, University of Trieste (Italia), National Institute of Chemistry (Slovenia), MATIS (Island) og FMC Biopolymer AS (Norge).

Prosjektet er finansiert via den første utlysningen i Marine Biotechnology ERA-NET (ERA-MBT; finansiert av det 7. rammeprogram i EU).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2018