Til hovedinnhold
Norsk English

Marpol – Enzymatisk oppgradering og modifisering av marine polysakkarider

Hovedmålet i MARPOL er å utvikle innovative biomaterialer ved å benytte enzymteknologi for å oppgradere og modifisere polysakkarider fra marine ressurser. Polysakkarider representerer attraktive alternativer til oljebaserte polymere da de utvinnes fra fornybare kilder.

Kontaktperson

Norge er i en unik posisjon når det gjelder marine biomasser og disse ressursene spiller en viktig rolle i vår økonomi. Potensiale for verdiskapning basert på marine ressurser er imidlertid ikke utnyttet fullt ut per i dag, og det er behov for utvikling av nye teknologier for å ta ut dette potensialet. Polysakkarider av høy kommersiell verdi finnes i marine biomasser, og disse polysakkaridene har stor strukturell diversitet som gir grunnlag for spesifikke egenskaper og funksjoner. De representerer attraktive alternativer til oljebaserte polymere da de utvinnes fra fornybare kilder, de er biodegraderbare og kan bli modifisert til å oppnå en rekke nye strukturer.

Hovedmålet i MARPOL er å utvikle innovative biomaterialer ved å benytte enzymteknologi for å oppgradere og modifisere polysakkarider fra marine ressurser. Dette vil øke kvaliteten og verdien av polysakkaridene og dermed øke utnyttelsen av de marine biomassene på en bærekraftig måte. Polysakkaridene det fokuseres på i MARPOL er kitin/kitosan fra reke og krabbeskall og alginat, fukoidan, askofyllan og laminaran fra brun alger. De forventede resultatene fra MARPOL er 1) å oppnå innovative biomaterialer for industrielle, farmasøytiske og biomedisinske applikasjoner, 2) øke verdiskapningen basert på de marine biomassene ved oppgradere polysakkaridene ved kjemisk og enzymatisk modifisering, 3) generere ny teknologi for karakterisering av biomasse, polysakkarider og biomaterialer samt nye prinsipper for enzymutvikling og design av biomaterialer.

Prosjekt konsortium: MARPOL er et multidisiplinært prosjekt med komplementær kompetanse fra NTNU, SINTEF, UMB, UiT samt de Norske industripartnere FMC Health and Nutrition og AlgiPharma AS. Prosjektet koordineres av Prof. Gudmund Skjåk-Bræk, Avdeling for Bioteknologi ved NTNU.

Prosjektet er finansiert av BIOTEK2021 programmet i Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2016