Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorium for testing av katalysatorer og adsorbenter

SINTEF har et stort antall ulike reaktorer for testing av katalysatorer og adsorbenter. SINTEF har kunnskap og erfaring i design og bygging av laboratorie-reaktorer for ulike industrielle prosesser.

Kontaktperson

Laboratorie for testing av katalysatorer og adsorbenter. foto SINTEF/Werner Juvik
Laboratorium for testing av katalysatorer og adsorbenter. Foto SINTEF/Werner Juvik

Ekspertise er:
Våre reaktorer er benyttet ved forskning og utvikling innen:

 • Raffineriprosesser
 • Naturgasskonvertering
 • Biomasse-konvertering
 • DeNOx-kjemi
 • Gass-lagring og separasjon

Eksempler på reaktorer:

 • Fixed bed reaktor
 • Fluidized bed reaktor
 • Pulsreaktor
 • CSTR
 • Sirkulerende fluidized bed reaktor
 • Micro Activity Reaktor (FCC)
 • Autoklav- og slurry-reaktor

Fødesystemene og produktanalysene i reaktoroppsettene er ofte automatisert for å øke kostnadseffektiviteten og prøvekapasiteten.
Vårt avanserte karakteriseringsutstyr kan blant annet brukes til å studere oppførselen til katalysatorer og adsorbenter in-situ.

Mer fakta om våre fasiliteter:

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler