Til hovedinnhold
Norsk English

Anmelding av kraft

I et liberalisert kraftmarked, som det nordiske, fastsettes kraftpris og produksjonsnivåer gjennom en markedsklarering basert på kraftprodusenters, kraftleverandørers og store kraftforbrukeres anmelding av tilbuds- og etterspørselsbud.

Kontaktperson

For kraftprodusenten forutsetter god anmelding en grundig samlet analyse av eget produksjonssystem, inngåtte markedsforpliktelser og prognoser for kraftsystemet framover.

Vi arbeider inne disse områdene:

  • Koordinert optimering av budkurver for produksjonsanmelding og produksjonsplanlegging under pris og tilsigsusikkerhet
  • Detaljert modellering av produksjonssystemet for vannkraftprodusenter, som er en forutsetning for rett verdsetting av produksjonsressursene og dermed god anmelding
  • Implementasjon av modeller og tilhørende beregningsalgoritmer i beslutningsstøtteverktøy

Les mer om hva vi jobber med innen Produksjonsplanlegging


 

Typiske oppdrag for oss er:

  • Leverer beslutningsstøtteverktøyet SHOP for spotanmelding og korttids produksjonsplanlegging av vannkraft
  • Utvikler skreddersydde verktøytilpasninger for produsenter med spesielle utfordringer i produksjonssystemet eller ønsker om spesiell funksjonalitet
  • Videreutvikler SHOP's funksjonalitet i tråd med markedsutviklingen gjennom langsiktige forskningsprosjekter i samarbeid med kraftprodusenter og forskningspartnere. Et eksempel er prosjektet MultiSharm, delfinansiert av Norges Forskningsråd, hvor funksjonalitet for spotanmelding i lys av påvirkning fra reserve-, reserverkraft-, og intraday markeder utvikles.

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF er nasjonalt og internasjonalt anerkjent og ledende på utvikling av beslutningsstøtteverktøy for produksjonsplanlegging av vannkraft. Vi har flere tiårs erfaring med modellutvikling i nær dialog med aktørene i kraftbransjen. Vi leverer og videreutvikler anmeldings- og produksjonsplanleggingsverktøyet SHOP som brukes av omlag 25 vannkraftprodusenter, derav norske produsenter som dekker omlag 80% av norsk kraftproduksjon.

Hvem gjør vi dette for?

  • Vannkraftprodusenter, nasjonalt og internasjonalt
  • Bransjeorganisasjonen Energi Norge

Utforsk fagområdene