Til hovedinnhold
Norsk English

Klimagassregnskap i vannkraft

SINTEF Energi deltar i arbeid sammen med en rekke forsknings- og vannkraftmiljø internasjonalt.

Kontaktperson

Vår kompetanse på klimagassprosesser i vannkraftsystem spenner fra hvordan gassene oppstår, via måling og beregning til fullt nettoregnskap og potensielle metoder for avbøtende tiltak.

Siden 2001 har SINTEF Energi deltatt i arbeidet med å kartlegge klimagassregnskap for vannkraft nasjonalt og globalt. I samarbeid med nasjonale og internasjonale vannkraftprodusenter og forskningsinstitutt har vi bidratt til å nyansere bildet av vannkraft som kilde til klimagasser. Fra å ha en bruttoutslippsfokus, har nå fokuset blitt flyttet til nettoutslipp. Det tas nå altså hensyn til hva som var klimagassbalansen i et område før etablering av vannkraftsystem. Vi søker stadig etter ny prosjekt for ytterligere å bekrefte diversiteten i klimagassregnskap verden rundt.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Målinger av klimagasser fra vannkraftsystem (CO2, metan, vanndamp)
 • Beregning av klimagassregnskap i vannkraftsystem
 • Prediksjon av potensielle utslipp av klimagasser i fremtidige vannkraftsystem
 • Nettoberegning av klimagasser (før- og etterberegninger for nettoregnskap)

Les om hva vi gjør innen Miljødesign av vannkraft


Typiske oppdrag for oss er:

 • Målekampanjer før og etter etablering av vannkraftsystem for oppsetting av nettoregnskap
 • Nettoberegning av klimagassregnskap for vannkraftprosjekt for sammenligning med andre relevante prosjekt
 • Forskningsinfrastruktur for gjennomføring av målekampanjer med klimagassfokus
 • Kunnskap om klimagassutfordringer i ulike klimasoner
 • Rådgivning rundt klimagassproblematikken i vannkraftprosjekt
 • Beregning via offisiell IPCC-metodikk av klimagassutslipp fra fremtidige vannkraftsystem
 • Kobling mellom klimagassregnskap og vannforbruk i internasjonale prosjekt

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF Energi har siden 2001 aktivt deltatt i en større internasjonal gruppe på klimagassutslipp fra vannkraft, koordinert i et UNESCO-IHA-samarbeid. Vi har dermed et stort kontaktnett med både vannkraftprodusenter og internasjonale forskere. SINTEF Energi har sammen med SINTEF Industri oppdatert forskningsinfrastruktur og tilgang på laboratorium for detaljerte målinger og analyser av klimagasser. SINTEF Energi sammen med SINTEF Industri er blant verdens fremste på klimagassforskning fra vannkraft og har erfaring fra målekampanjer blant annet i Norge, Albania, Malaysia, Laos, Kina og Zambia.

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk vannkraftbransje (i Norge og internasjonalt)
 • Internasjonal vannkraftbransje
 • IHA
 • UNESCO-IHA
 • IEA
 • Internasjonale forskningsmiljø på klimagasstemaet (nettverk)

Utforsk fagområdene