Til hovedinnhold
Norsk English

ProdRisk

ProdRisk modellen benyttes til langtidsplanlegging og sesongplanlegging av vannkraftverk av nordiske vannkraftprodusenter.

Kontaktperson

Om


ProdRisk Logo

Modellen generer en kuttbeskrivelse for konsistent kopling til den kortsiktige produksjonsplanleggingen. ProdRisk er spesielt godt egnet for kompliserte serievassdrag.

Modellen kan i prinsippet med benyttes med time oppløsning men det normale er at uken er typisk del opp i alt fra 5-25 delperioder for hver uke. Planleggingsperioden er typisk fra 3-10 år.

ProdRisk inneholder også funksjonalitet for integrert risikostyring og dynamisk sikringshandel i terminmarkedet.

ProdRisk løser det samme produksjonsplanleggingsproblemet som løses av Vansimtap.

ProdRisk modellen er basert på Stokastisk Dual Dynamisk Programmering (SDDP). Strategien for disponering av vannkraften beregnes med hensyn til alle fysiske restriksjoner i systemet tatt hensyn til usikkerhet i både tilsig og markedspris.

Utforsk fagområdene