Til hovedinnhold
Norsk English

Vansimtap

Vansimtap er en langsiktig produksjonsplanleggingsmodell for den enkelte vannkraftprodusent eller en hydrotermisk markedsmodell for et område uten signifikante interne overføringsbegrensninger.

Kontaktperson

Om

EOPS Logo

Markedsprisen er gjerne eksogent gitt i modellen, eksempelvis fra Samkjøringsmodellen, og den tar hensyn til usikkerhet både i tilsig og markedspris.

Modellen anvendes av de fleste større produsenter i Norge til både produksjonsplanlegging og utbyggingsanalyser.

I Vansimtap beregnes vannverdier for en aggregert energimodell som så simuleres med en detaljert tappefordelingsmodell. Vansimtap inneholder funksjonalitet for både aggregering og disaggregering i vannkraftsystemet.

Vansimtap inneholder en sesongmodell basert på flerscenario deterministisk optimalisering for beregning av individuelle vannverdier. Disse vannverdiene benyttes for å kople resultater fra sesongplanleggingen til den kortsiktige produksjonsoptimaliseringen (SHOP).
Vansimtap kan simulere med døgntilsig og sekvensielle prisavsnitt innenfor uken. Denne funksjonaliteten er spesielt egnet for investeringsanalyser.

Vansimtap og Samkjøringsmodellen

Disse er i dag to av de mest anvendte energimodellene i det nordiske kraftmarkedet. Også Asia har meldt sin interesse for modellen. De an­vendes til produksjonsplanlegging (lang og mellom­lang sikt), utbyggings­plan­legging og til system- og markedsanalyser. Modellene egner seg best i system med et signifi­kant innslag av vannkraft.

Utforsk fagområdene