Til hovedinnhold

Rehabilitering av vannkraftverk

Rehabilitering av vannkraftverk

I et marked i endring kan det være en utfordring å vite når det beste tidspunktet for rehabilitering av vannkraftverk. Gode analyseverktøy vil hjelpe deg til å gjøre gode beslutninger.

Våre program kan brukes til å utføre økonomiske analyser, og til å gjøre beslutninger vedrørende investeringer, rehabilitering med hensyn til produksjonskapasitet og magasinstørrelse. Modellene kan også analysere pumpedrift, både sesong- og intra-uke/døgnpumping, og kan brukes til å gi rett signal med hensyn på reinvestering i pumpekapasitet.

Vi arbeider inne disse områdene:

  • Spesialtilpassede analyser
  • Modellutvikling

Les mer om hva vi jobber med innen Produksjonsplanlegging


Typiske oppdrag for oss kan være:

  • Modellutvikling tilpasset intra-uke (innenfor en uke)
  • Analyser av reinvesteringstidspunkt

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har en unik kombinert kompetanse på optimalisering, vannkraft- og markedsmodellering som kan brukes i analyser ved rehabilitering av vannkraftverk. Med bruk av det siste og beste av Stokastisk Dual Dynamisk Programmering (SDDP) programmering i våre modeller, får du tilgang på noen av de beste analyseredskapene på markedet.

Hvem kan vi gjøre dette for?

  • Kraftprodusenter
Forskningsleder
934 06 340

Programmer