Til hovedinnhold
Norsk English

Samlast

Samlast er utviklet for å analysere samspillet mellom produksjon, overføring og forbruk av kraft i et kraftmarked tilsvarende det nordiske.

Kontaktperson

Om

Samlast Logo

Samlast analyserer hele kraftsystemets oppførsel. For å gjøre dette kobler programmet resultater fra markedsmodellen (Samkjøringsmodellen) med en nettmodell (lastflyt).

Nettmodellen inneholder en detaljert beskrivelse av nettet, mens markedsmodellen har fokus på produksjonsapparatet og forbruket. Egne koblingsfiler sørger for å samordne disse modellene.

Resultatet fra markedsmodellen vedrørende produksjon og lastfordeling mates inn i en detaljert nettmodell. Informasjon om overskridelser av begrensninger i nettet brukes til å modifisere nettbeskrivelsen i markedsmodellen. Markedsmodellen regner så ut en ny løsning hvor de nye restriksjonene overholdes, og denne sendes tilbake til nettmodellen hvor restriksjonene i overføringsnettet sjekkes på nytt.

Modellen kan beregne energitap og tapsbrukstider for enkeltlinjer og deler av nettet. Modellen beregner også marginaltap som brukes til beregning av marginaltapstariffer i det norske nettet.

Programsystemet brukes av de nordiske TSO'ene og NVE.

Utforsk fagområdene