Til hovedinnhold
Norsk English

PowerGAMA er en åpen kildekode-python-pakke for kraftanlegg og markedsanalyser

Dette er et simuleringsverktøy for å analysere scenarier for integrasjon av fornybar energi i nasjonale/inernasjonale kraftsystemer.

Kontaktperson

Simuleringsverktøyet optimaliserer for hvert tidssteg kraftproduksjon i kraftsystemet ut fra totale kostnader, typisk time for time over ett år. Det tar hensyn til den variable kraften som er tilgjengelig for sol-, vann- og vindkraftgeneratorer. Det tar også hensyn til variasjon i etterspørsel. Videre er det flytbasert, noe som betyr at kraftflyten i AC-nettet bestemmes av (lineariserte) fysiske lastflytligninger.

Siden noen generatorer kan ha en energilagring (vannkraft med reservoar og konsentrert solenergi med termisk lagring), avhenger den optimale løsningen på ett tidspunkt av forrige tidspunkt, og problemet løses derfor sekvensielt. En realistisk utnyttelse av energilagring modelleres gjennom bruk av forhåndsdefinerte kurver som bestemmer verdien av lagret energi.

PowerGAMA har en idealisert og forenklet markedsbeskrivelse uten for eksempel oppstartkostnader, begrensninger i effektendringer per tidssteg, og prognosefeil,  og vil som sådan ha en tendens til å overvurdere muligheten til å imøtekomme store mengder variabel fornybar energi. I hovedsak antar det et perfekt marked basert på nodeprising uten barrierer mellom forskjellige land. Dette er naturlig nok en grov forenkling av det virkelige kraftsystemet, men gir allikevel nyttig informasjon for å veilede planleggingen av nettutbyggingen og for å vurdere effekten av ny kraftproduksjon og nye kraftlinjer.

På GitHub finner du:

  • Dokumentasjon 
  • Eksempler
  • Installasjon - forutsetninger
  • Hvordan installere
  • Power Grid Investment Module