Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Batteri

Aktiviteten hos de deltagende instituttene dekker i hovedsak områdene materialutvikling og -produksjon, battericelleproduksjon og produksjonsprosesser samt integrasjon og styringssystemer (battery management systems).

Kontaktperson

NTNU IMA og SINTEF Industri har hatt et nært og godt samarbeid i mange år. Siden etableringen av forsking på Li-batteri for om lag 15 år siden, har de sammen bygd opp laboratorieskala infrastruktur for battericelleproduksjon og analyse og de er begge også partnere i FME MoZEES som avsluttes i 2024. Parallelt har det utviklet seg et miljø på "battery management", ladeinfrastruktur og integrasjon av batterier hos SINTEF Energi og NTNU IEE. Forskning på batteriteknologi er strategisk viktig for alle fire deltagende institutt. Ett av formålene med etablering av et Gemini-senter på batteri er å styrke eksisterende samarbeidet mellom NTNU og SINTEF samt å bygge nye relasjoner innen flere andre deler av verdikjeden. 

Aktiviteten hos de fire deltagende instituttene dekker i hovedsak områdene materialutvikling og -produksjon, battericelleproduksjon og produksjonsprosesser samt integrasjon og styringssystemer (battery management systems). Det er flere forskningsgrupper tilhørende på andre institutter hos både SINTEF og NTNU som har begynt å bygge kompetanse på batteriteknologi. Gjennom arbeidet i senteret vil også flere av disse miljøene inkluderes. Målrettet og strukturert samarbeid skal bidra til at SINTEF og NTNU etablerer seg som ledende miljøer i Europa og globalt på batteriforskning langs hele verdikjeden.

Aktuelle samarbeidsområder

Hovedtyngden på samarbeidet mellom NTNU og SINTEF vil ligge på forskning og utvikling innen utvalgte deler av batteriverdikjeden:

  • Li-ion batterimaterialer (anoder, katoder, elektrolytter)
  • Alternativ batterikjemi
  • Celleproduksjon
  • Testing og levetidsanalyser
  • Integrasjon av batteri i mobile og stasjonære anvendelser
  • Gjenbruk (2nd life)

Det vil også være et visst fokus på etablering og videreutvikling av nasjonal infrastruktur.


Kick-off for Geminisenter batterier

Fride Vullum-Bruer

Senteret holdt sin offisielle, interne kick-off på NTNU campus Gløshaugen i Trondheim 28. april 2022. Leder av senteret Fride Vullum-Bruer, her avbildet mens hun holder sin innledning, håper at senteret vil legge grunnlaget for å etablere store nasjonale initiativ innen batteriforskning som for eksempel FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) eller en SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon).