Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Elektrisk energi og energisystemer

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og avdelingene for Elkraftsystemer og Energisystemer og Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS har etablert et strategisk samarbeid.

Kontaktperson

Distribusjonsnett
Distribusjonsnett

Om Geminisenteret

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og avdelingene Energisystemer  og Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS har et strategisk samarbeid som dekker fagområdene:

 • Planlegging og drift av energiforsyningssystem
 • Kraftsystemkomponenter for generering, transport, omforming og bruk av elektrisk energi.

Formålet er å videreutvikle et felles fagmiljø med høy faglig kvalitet for å imøtekomme industrielle behov innen forskning og utvikling av fremtidens bærekraftige energisystem. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, vil partene skape FoU-resultat som bidrar til innovative løsninger for fremtidens elektriske energisystem.

Forskningsmiljøet har allerede stor forskningsaktivitet innenfor følgende styrkeområder:

 • Metoder for planlegging og drift av energiforsyningssystem
 • Materialer og teknologi for overføring av elektrisitet
 • Generering og omforming av elektrisk energi
 • Smartgrids, og
 • Offshore energisystemer

Geminisenteret skal styrke samarbeidet mellom partene bl.a. gjennom å bidra til vekst innen FoU på følgende områder:

 • Digitalisering i energisektoren
 • Digitaliserte elkraftkomponenter (med økt grad av overvåkning og styring)
 • Energiinformatikk og nye markeds- og handelsløsninger (f.eks. Blockchain-teknologi)
 • Elektrifisering av transport
 • Integrasjon av batterier og energilager
 • Nye miljøvennlige elektrotekniske materialer

Faglig fokus

Det samlede elkraftmiljøet ved NTNU og SINTEF Energi er av betydelig størrelse, også i internasjonal målestokk, og publiserer og bidrar til internasjonal forskning og utvikling av samfunnet.

Geminisenterets skal støtte NTNUs og SINTEFs virksomhetsområder:

 • Utdanning
 • Grunnleggende og strategisk forskning
 • Oppdragsforskning
 • Entreprenørskap og nyskaping.

 Les om Gemini-samarbeidet.

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

ElpowerLab

ElpowerLab

Nasjonal forskningssinfrastruktur for pålitelige komponenter til et fremtidens kraftnett.

SATS Certification

SATS Certification

SINTEF Energi er medlem av Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS), som er et samarbeidsorgan for nordiske høyspenning og høyeffekt prøvelaboratorier.

Geminisenterets styre består av: