Til hovedinnhold

Småhus - en systematisering av kunnskap

Småhus - en systematisering av kunnskap

Beboernes stemmer kommer sjelden fram når kommunene planlegger botilbud for personer med ROP-lidelser. Nå skal vi innhente og systematisere beboernes erfaringer.

Mange kommuner har bygget småhus for personer med rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser), men det finnes få evalueringer av hva som har fungert og hva som er årsaken når småhusene ikke har fungert så bra. 

Husbanken vil derfor kartlegge kommunenes erfaringer, og SINTEF skal systematisere, analysere og presentere funnene.

Husbanken er oppdragsgiver.

Publisert fredag 15. mai 2020
Seniorforsker
924 83 060

Prosjektvarighet

2020 - 2020