Til hovedinnhold
Norsk English

Skoler på vent

En verktøykasse med tiltak for å ivareta inneklima og helse

Kontaktperson

Sunnland skole i Trondheim
Sunnland skole i Trondheim har stått på vent for rehabilitering eller nybygg i mange år, og har utfordringer med ventilasjon. Foto: Solvår Wågø

Mange barn går hele barndommen på en nedslitt skole, i påvente av at den skal rives eller rehabiliteres. Prosjektet Skoler på vent skal finne ut hvordan man kan sikre et godt inneklima i ventetiden.

Skoler på vent følger utviklingen ved tre skoler i Trøndelag. Vi skal kartlegge inneklima og tilstanden på tekniske installasjoner gjennom målinger og intervjuer av lærere og ansatte, og gjennomføre en spørreundersøkelse blant elevene.

På bakgrunn av funnene skal det utvikles en digital verktøykasse med inneklimatiltak, anbefalinger for bygningsdrift, vedlikehold, renhold og rutiner for skoler på vent. Verktøykassa blir tilgjengelig blant annet fra NAAFs nettsider og vil bestå av prosedyrer og sjekklister som kan lastes ned og inngå i kommunens internkontrollsystem.

Skoler på vent er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, Norges astma- og allergiforbund (NAAF), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim kommune samt Stabbursmoen, Sørborgen og Sunnland skoler.

Prosjektet er finansiert gjennom Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) og egenfinansiering fra NAAF, Trondheim kommune og NTNU. 

Skoler på vent - hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene