Til hovedinnhold

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

"Morgendagens skoler" skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst.

Det er behov for mange nye skoler. Nye skolekonsepter skal sikre at skoleanlegg planlegges, bygges og driftes til det beste for samfunnet. Det har blitt prøvd en rekke varianter av åpne løsninger, baseløsninger, kombinasjonsløsninger med ulike romstørrelser osv., men det er svært sprikende tilbakemeldinger om oppnåelse av pedagogiske mål i lys av nye planløsninger.

Hvor godt fungerer egentlig arealene og blir de brukt som de er tenkt?

Prosjektet skal svare på dette spørsmålet gjennom et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitektonisk design, pedagogikk og organisering av skolehverdagen. Gjennom casestudier skal prosjektet utvikle forskningsbasert, empirisk kunnskap om hvordan skolers fysiske miljøer brukes og oppleves av forskjellige brukere, og hvordan dette svarer på opplæringas mål og forutsetninger.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Les mer om Morgendagens skoler

Publisert fredag 30. april 2021
Seniorrådgiver
924 83 060

Prosjektvarighet

2020 - 2023