Til hovedinnhold
Norsk English

Morgendagens skoler

Skolecase

Her kan du lese om de seks skolene som er case i Morgendagens skoler.

Brensholmen skole - Tromsø

 • Byggeår: 2019
 • Arkitekt: Norconsult
 • Kombinert barne- og ungdomsskole, bygd for 100 elever
 • Særtrekk: En typisk distriktsskole som ligger på sørvestsiden av Kvaløya, omtrent seks mil fra Tromsøya.  Skolen har kultur- og idrettsarena med bibliotek og svømmehall. Uteoppholdsarealet er et variert og fint nærmiljøanlegg​.
 • Vi skal undersøke:
  • Arealbruk opp mot behov for fleksibilitet på grunn av svingende elevtall
  • Distriktsskoleperspektivet er viktig for overføringsverdien til andre kommuner.

Les mer:

 

Fagereng skole - Tromsø

 • Byggeår: 2006
 • Arkitekt:  Fråne Hederus Malmström Arkitekter AB og Arkitektlaget as
 • Barneskole, planlagt for aldersblanding men drives nå trinndelt, baseløsning, bygget for maks 450 elever, egen tegnspråksavdeling
 • Særtrekk: Skolen har desentraliserte elevinnganger og garderober. Det at alle elevene har egne innganger på trinnene er en trygghetsfaktor for mange. ​
 • Vi skal undersøke:
  • Bygningene har en sterk arkitektonisk form – hvilke føringer har det lagt for løsningene? Hvordan påvirkes tilgjengeligheten av dagslys?​

Les mer:

 

Husebyskolene - Trondheim

 • Byggeår: 2021
 • Arkitekt: Filter og Spinn as og landskapsarkitekt: Grindaker as
 • Kombinert barne- og ungdomsskole, 1200 elever, tegnspråkavdeling mottakskole for fremmedspråklige elever
 • Særtrekk: Skolene er en viktig møteplass i nærmiljøet og en del av områdeløft for Saupstad og Kolstad. Varierte læringsmiljø, fysisk læringsmiljøarbeid startet to år før åpning. Bygget i massivtre, gode dagslysforhold og lydforhold. 
 • Vi skal undersøke:
  • Fargepalettens betydning
  • Størrelsen på bygget i forhold til de minste barnas behov for oversikt og trygghet

Les mer:

 

Hebekk skole - Nordre Follo

 • Byggeår: 2018
 • Arkitekt: Planforum arkitekter
 • Tredelt barneskole, 400 elever
 • Særtrekk: Klasseromskole. Hvert trinn har egen inngang, felles garderobe og store klasserom med god utforming og med tilhørende grupperom som gir gode muligheter for sambruk på trinnet. Store og fine fagrom i tilknytning til hjerteområdet/ aulaområdet på skolen. Her er det åpne fellesområder der elever på tvers av trinn kan sitte og jobbe og som gir god flyt mellom sonene.
 • Vi skal undersøke:
  • Samspill mellom fargebruk og dagslys/kunstlys. Hvordan påvirker bruk av farger trivsel og velvære?
  • Hvordan påvirker lydanlegg i alle klasserom akustikken i rommene?
  • Skolen har større klasserom enn normen. Har det vært riktig prioritering?

Les mer:

 

Holen skole - Bergen

 • Byggeår: 2022
 • Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus
 • Kombinert barne- og ungdomsskole, 650 elever
 • Særtrekk: Skolen ligger på Laksevåg og er et nærmiljøanlegg. Den er bygget inn i terrenget og har åtte nivåer bundet sammen med ganger som kan utnyttes i læringsarbeidet. Hvert trinn har hjemmeområder som er variert møblert for å ivareta ulike arbeidsmåter.
 • Vi skal undersøke:
  • Samspillet mellom planløsning, møblering, organisering og læringsarbeid. Legger planløsning og møblering til rette for et læringsarbeid og profesjonsfellesskap? Hvordan utnyttes de fleksible arealene og ressursene på trinnet og hvordansamarbeider lærerne?
  • Hvordan spiller tilgang på dagslys, lyd og akustiske forhold i hjemmeområdene inn på elevenes læring, og hvordan ivaretas muligheter til konsentrasjon i hjemmeområder med høy grad av transparens?

Les mer:

 

Ulsmåg skole - Bergen

 • Byggeår: 2015
 • Arkitekt: Ola Roald
 • Barneskole, 600 elever
 • Særtrekk: Skolen er bygget i massivtre og har mottatt en byggeskikkpris. Den er et lavenergibygg med sedumtak, solceller og vannbåren varme. Alle trinn har desentraliserte innganger til hjemmeområdet som består av to større rom og et formidlingsrom med tilhørende grupperom i tillegg til lærernes desentraliserte arbeidsrom.
 • Vi skal undersøke:
  • Samspillet mellom planløsning og læringsarbeid. Hvordan utnyttes de fleksible arealene?
  • Akustikk i hjemmeområdene
  • Skolen har en kompakt utforming, men likevel dagslys fra alle
   himmelretninger. Hvordan påvirker dagslys trivsel og læring?
  • Sammenhengen mellom sensoriske kvaliteter i et massivtrebygg og akustikk

Les mer:

 

Kontaktperson