Til hovedinnhold
Norsk English

SIHW

Sustainable and inclusive hybrid workplaces – anywhere and anytime?

Kontaktperson

Foto: August Denizou Lund

Koronapandemien førte til betydelige endringer i måten vi jobber på, og økte tempoet til den digitale utviklingen. Dette gjorde det enkelt og akseptabelt å jobbe utenfor kontoret med ulike ordninger samt andre lokasjoner, også såkalt distribuert arbeid. Det satte i gang en endring i holdninger til arbeid blant ansatte, og i utviklingen av arbeidsrutiner, ansettelsesformer og arbeidsplasser.

Å fortsette med en hybridløsning hvor man jobber delvis hjemmefra og delvis på kontoret eller andre steder, for eksempel på reise, på biblioteket, på en kafé eller på en book-in-arbeidsplass i nabolaget, er valgfritt og attraktivt for mange, men ikke for alle og ikke alltid.

Hybridarbeidsplassen har kommet for å bli, og i en tid hvor alvorlige kutt i globale klimagassutslipp er helt avgjørende, er det svært viktig å forstå dens potensiale som en bidragsyter til en grønnere byutvikling som inkluderer sosial bærekraft (helse, velvære og inkludering). Konsepter som «15-minuttersbyen» og utbygginger med flerbruksmuligheter, der folk kan bo, jobbe og sosialisere innenfor kort gang- eller sykkelavstand, ser ut til å bli enda mer aktuelle.

Kasusstudier kommer til å være en kjerneaktivitet i SIHW-prosjektet. Fire bedrifter har forpliktet seg til å delta i SIHW som støttepartnere, og vil bidra med prosjekter som enten er i planleggingsfasen, under bygging eller nylig bygd. Suksesskriterier, drivere og barrierer for hvordan de planlegger, bygger og organiserer seg for å møte de ulike aspektene ved en bærekraftig hybrid arbeidsplass vil bli identifisert.

Vi vil samle et tverrfaglig team med arkitekter, sosiologer, biologer og ingeniører for å:

  • Undersøke virkningen av den hybride arbeidsplassen på kontorarbeidere og deres organisasjoner, på byplanlegging og på klimaet
  • Beskrive hvordan den hybride arbeidsplassen kan være en viktig del av det grønne skiftet
  • Samarbeide med viktige interessenter som store organisasjoner (private og offentlige), eiendomseiere, kommuner, universiteter, fagforeninger og offentlige myndigheter for å sikre at resultatene har høy relevans for interessenter og sluttbrukere.
  • Formidle kunnskap til sluttbrukere som ansatte og huseiere
  • Utvikle metoder og veiledning for planleggere, byggenæring og organisasjoner for å sikre sunne, motiverende, inkluderende og produktive hybride arbeidsforhold i tråd med den nordiske modellen
  • Støtte innovasjon og politikkutforming for et bærekraftig fremtidig kontorarbeidsliv

Partnere:

SINTEF leder prosjektet. Chalmers University of
Technology og Reykjavik University er prosjektpartnere. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025