Til hovedinnhold
Norsk English

Lys og belysning

SINTEF utvikler kunnskap om hvordan vi kan skape gode lysforhold inne og ute.

Kontaktperson

Lyset påvirker livet på jorda mer enn vi kanskje tenker over. Den elektromagnetiske strålingen fra dagslys påvirker flere biologiske prosesser i planter, dyr og mennesker.

Vi mennesker trenger lys for å se og oppfatte omgivelsene våre. Humør, følelser, stressnivå, energi, våkenhet, søvn, helse og velvære er også direkte påvirket av lyset. Vi har en innebygd døgnsyklus, en biologisk klokke, som gjør oss avhengige av både lys og mørke for å fungere.

Fakta om dagslys

Lys er elektromagnetisk stråling. Menneskets øye kan registrere stråling med bølgelengder mellom 380 og 780 nanometer. Naturlig dagslys dannes av sola, kunstig dagslys etterligner strålingen til det naturlige dagslyset.

Hvorfor trenger vi kunnskap om lys?

Vi tilbringer mesteparten (60-70%) av vår våkne tid innendørs, det være seg i hjemmet,  på arbeidsplassen eller skolen. Lyset vi får inn i bygningene våre, påvirker helse, velvære og evnen til å utføre ulike oppgaver. Derfor må vi sikre at arkitektur og byplanlegging ivaretar menneskers lysbehov.

Vindusstørrelse, utforming av fasader og farger på overflater er faktorer som påvirker lysforholdene inne i bygninger. Det samme gjør de kunstige lyskildene med lysfarge, lysintensitet og fordeling av lyspunkter.

Riktig belysning ute er med på å gjøre gatene trygge for fotgjengere, syklister, og bilister. Lys er viktig for å orientere seg, oppdage mulige farer, og kan gi en opplevelse av trygghet.

Hva kan SINTEF bidra med:

SINTEF kan bistå med forskning om:

  • Dagslys i bygninger
  • Effekter av dagslys og kunstig lys på mennesker
  • Evaluering av lysforhold i bygninger
  • Evaluering av lysforhold og trafikantatferd
  • Bruk av lys i trafikken, på veier og i tunneler
  • Lysets effekt på sikkerhet og trygghetsfølelse hos myke trafikanter
  • Miljøestetikk og lys

SINTEF utvikler kunnskap om hvordan vi kan skape gode lysforhold inne og ute for å ivareta menneskers behov.

Vår forskning blir brukt til å skape nye løsninger og tiltak for å evaluere og vurdere forbedringer rundt lys i eksisterende og nye bygninger, og i byer.

Aktuelle prosjekter