Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur, estetikk og byggeskikk

Arkitektur og estetikk er grunnleggende premisser for livskvalitet.

Kontaktperson

Kvaliteter som bygningsvolum og -høyde, bevaring av terreng og vegetasjon og materialvalg er av stor betydning både for energieffektivitet og klimatilpasning og for det arkitektoniske og visuelle uttrykket til en bygning. SINTEF tilbyr forskning relatert til estetisk utvikling av våre omgivelser. Vi kan også bistå kommuner med evaluering av prosesser og virkemidler for estetisk utvikling.

Utforsk fagområdene