Til hovedinnhold

Arkitektur, estetikk og byggeskikk

Arkitektur, estetikk og byggeskikk

Arkitektur og estetikk er grunnleggende premisser for livskvalitet. Kvaliteter som bygningsvolum og -høyde, bevaring av terreng og vegetasjon og materialvalg er av stor betydning både for energieffektivitet og klimatilpasning og for det arkitektoniske og visuelle uttrykket til en bygning.

SINTEF tilbyr forskning relatert til estetisk utvikling av våre omgivelser. Vi kan også bistå kommuner med evaluering av prosesser og virkemidler for estetisk utvikling. Vi har bl.a. utviklet Byggeskikknøkkelen som er et digitalt planleggings- og beslutningsverktøy for kommuner, politikere og aktører i bygningssektoren.

Seniorforsker
481 52 570