Til hovedinnhold

Brukskvalitet og tilgjengelighet i bygninger

Brukskvalitet og tilgjengelighet i bygninger

SINTEF arbeider med å forstå hvordan og i hvilken grad bygninger fremmer, eller hemmer, virksomheten de er bygget for.

Bygningene våre er bygd for bestemte formål, det være seg undervisning, for å arbeide eller leve i. Vi utvikler metoder for å vurdere brukskvalitet i bygg, slik at vi kan forbedre eksisterende bygninger og drift av bygninger, og få ny kunnskap som kan benyttes til planlegging av nye bygg.

Vår kompetanse

Seniorforsker
481 52 570