Til hovedinnhold
Norsk English

Brukermedvirkning i byggeprosesser

Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse.

Kontaktperson

Brukermedvirkning skjer når brukeren og brukerorganisasjonene deltar i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

Vi arbeider innen disse områdene:
SINTEF tilbyr forskning og rådgivning knyttet til brukermedvirkning i bygge- og energieffektiviseringsprosesser.

Metodene vi bruker er:
Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk 

Utforsk fagområdene