Til hovedinnhold
Norsk English

Inclusive City

Vi ser på stedsutvikling og "15-minuttersbyen" i lys av sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål.

Kontaktperson

Stedsutvikling har de siste årene handlet mye om å bygge "15-minuttersbyer", å forbedre livskvaliteten til byboerne og å gjøre områder mer attraktive.

Men stedsutvikling drives som regel av privat sektor og entreprenører, og sjelden av det offentlige. Det kan ha uheldige virkninger på lang sikt, siden utviklingen ofte bidrar til kommersialisering og gentrifisering av stedene som oppgraderes. Marginaliserte grupper blir  oversett.

EU-prosjektet InclusiveCity skal utvikle nye strategier for offentlig stedsutvikling innenfor rammen av 15-minuttersbyen. Vi skal evaluere nåværende praksis for stedsutvikling og legge til inkludering som en egen, tydelig dimensjon. Prosjektet bygger videre på prosjektet PlaceCity, der inkluderende stedsutvikling ble testet ut i nabolag i Wien og Oslo.

Målet er å utvikle innovative metoder, verktøy og retningslinjer for utvikling av områder som er inkluderende og for flere generasjoner, med tilgang til natur. Samtidig skal sårbare grupper beskyttes mot gentrifisering, turistifisering og kommersialisering.

For å støtte utviklingen av verktøy og teste metoder, vil fem Urban Living Labs (ULL) bli etablert i fem europeiske byer: Budapest, Oslo, Roma, Rotterdam og Wien.

De fem pilotene vil knytte sammen forskning, politikkutforming og utvikling av verktøy.

SINTEF Community leder WP8 Exchange-nettverket i InclusiveCity, kritisk stedsutvikling og kunnskapsoverføring.

Partnere

 • Superwien urbanism, Østerrike
 • Eutropian GmbH, Østerrike 
 • University of Applied Arts Vienna, Østerrike
 • Stichting Placemaking Europe 
 • Breda University of Applied Sciences, Nederland
 • Fragment, Norge
 • Natural State, Norge
 • Norwegian University of Science and Technology, Norge
 • SINTEF, Norge
 • Hungarian Contemporary Architecture Centre, Ungarn
 • Urban Development and Rehabilitation Company, City Municipality, Ungarn
 • Budapest University of Technology and Economics, Ungarn
 • Nuove Ri-Generazioni Lazio, NGO, Italia
 • ASD Bastogi, NGO,Italia
 • Nonna Roma, Italia
 • Centre for Urban Ecology, Bykuben, Oslo Municipality, Norge
 • BIDs (NGO), Belgia

Nøkkeltall

Prosjektstart

2024

Utforsk fagområdene