Til hovedinnhold
Norsk English

Thermomur byggesystemer- brannsikkerhet og bærekraft

Jackon skal sammen med Norgeshus, Solid Entreprenør og SINTEF utvikle et Thermomur byggesystem for bruk i boligbygninger i fire etasjer.

Kontaktperson

Thermomur er forskalingselementer laget av plastisolasjon, i hovedsak ekspandert polystyren (EPS). Thermomur-elementene stables oppå hverandre og fylles med en kjerne av betong som armeres horisontalt og eventuelt vertikalt. En av de store fordelene med byggesystemet er at Thermomur har lave investeringskostnader sammenlignet med bygging av tradisjonelle betongbygg. I tillegg er isolasjonsegenskapene svært gode, og ytterveggene får kontinuerlig isolasjonssjikt som hindrer kuldebroer. Sett i et klimaperspektiv gir dette store fordeler, både med tanke på bedre inneklima og lavere energibruk til oppvarming. 

Thermomur er et norskprodusert byggemateriale. Økt produksjon vil gi ringvirkninger og økt omsetning for Jackons samarbeidspartnere i hele verdikjeden fra råvare til ferdig bygg. Byggesystemet har lang levetid og per i dag er ingen bygninger med Thermomur revet. Ved riving av bygninger med Thermomur, kan EPS skilles fra betongen, returneres til Jackon og benyttes som råstoff for produksjon av nye materialer. Lave byggekostnader og økt produktivitet med bruk av Thermomur byggesystem vil kunne gi billigere boliger. 

I dag er bruken av Thermomur begrenset til to etasjer på grunn av brannbestemmelser i byggeforskriften i Norge. Ny kunnskap om brannsikker bruk av EPS i bygninger vil kunne danne grunnlag for nye standarder for bygging og endrede byggeforskrifter både nasjonalt og internasjonalt. 

Thermomur byggesystemer vil kunne gi Jackon nye, store markedsmuligheter, mens de andre partnerne i prosjektet får økt kompetanse og flere valgmuligheter i sine byggeprosjekter og økt kompetanse om byggesystemet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022