Til hovedinnhold
Norsk English

SafeBESS: Teknologi og bygningsdesign for sikker drift av store batteripakker

Med dagens energisituasjon og høye strømpriser samt økende behov for fornybare energikilder som vind og sol, er det en økende etterspørsel og interesse for energilagringsløsninger.

Kontaktperson

Energilagring kan også bidra til å redusere effekttopper i nettet ved at energien lagres i perioder med lavt forbruk for så å benyttes i perioder når forbruket er høyt.

SafeBESS figur1_web.png

De siste årene har Li-ionebatteri (LiB) overtatt en større og større markedsandel innen dette området. Men LiB fører også til bekymringer knyttet til brann- og eksplosjonsfare. Selv om risikoen for at et LiB starter å brenne er lav, kan konsekvensene være fatale. Og per nå kan vi altfor lite om både risiko og konsekvenser ved slike branner. Det er derfor et stort behov for å øke kunnskapen knyttet til implementering av store batteripakker i bygg.

 

I prosjektet SafeBESS er planen å tette dette kunnskapsgapet ved å gjøre et dypdykk i materien rundt batteribranner, hvordan de bør håndteres og hvordan de trygt kan installeres i både store og små bygg. Blant annet skal det gjennomføres branneksperimenter med enkeltbatterier og mindre moduler og måle varmeutvikling, temperaturer og gassutvikling fra disse brannene. Gjennom numeriske simuleringer basert på disse dataene, kan vi også trekke ut informasjon om hvordan en slik brann vil utarte seg for et stort batterisystem uten å måtte gjennomføre kostbare og farlige eksperimenter.

I SafeBESS planlegges det også testing av bygningsmaterialer for å finne styrker og svakheter ved dagens byggematerialer og hvordan disse håndterer en batteribrann. All informasjonen og dataen som samles gjennomprosjektet vil danne grunnlag for nye retningslinjer og anbefalinger for hvordan store batteripakker trygt kan installeres i bygg. Denne informasjonen kan også bidra til at nye regler og lover kommer på plass for håndtering og installasjon av batteripakker i bygg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene