Til hovedinnhold
Norsk English

SafeBESS: Teknologi og bygningsdesign for sikker drift av store batteripakker

SafeBESS konsortiemøte og workshop

Mandag 29. og tirsdag 30. april ble det tredje konsortiemøtet for SafeBESS-prosjektet avholdt i Trondheim.

Denne gangen delte vi møtet mellom ZEB Laboratoriet på Gløshaugen og RISE Fire Research sine lokaler på Tiller. Vi hadde gleden av å ønske Eco Stor velkommen som ny partner. De vil bidra med batterimoduler og pakker til testing samt mye relevant kompetanse for implementering av batteripakker i bygg.

Første del av mandagen fikk vi oppdateringer på branntester gjort på batterimoduler fra Siemens Energy samt utvikling av modeller for å simulere brannutvikling basert på eksperimentell data. Etter lunsj gikk turen til RISE sine lokaler på Tiller hvor vi fikk omvisning på brannlaboratoriene som benyttes i SafeBESS. Bildet nedenfor viser hele gruppa utenfor hos RISE. Her fikk vi også en oppdatering på status for PhD-arbeidet som gjøres i samarbeid med forskningspartnerne. Det jobbes med flere publikasjoner knyttet til dette arbeidet, som vil legges ut på SafeBESS sine nettsider når disse er akseptert.

SafeBess at RISE
Fra venstre: Helge Kolstad, Olav Galteland, Anders Ellingbø, Mathias Thorsen, Lars Barstad, Janne Siren Fjærestad, Henrik Nicolay Sørgård, Ewa Karchniwy, Pål Sætershagen, Cristina Sanfeliu Meliá, Christoph Meraner, Fride Vullum-Bruer, Birgit Risholt og Brynhild Garberg Olsø

Dag to startet med styringskomitemøte før vi fortsatte med oppdateringer for WP1 og WP3. her er det gjort et grundig arbeid med gjennomgang av regelverk og standarder, samt kartlegging av mange eksisterende batterirom. Dette inkluderer også evaluering av alle risikoer knyttet til store batteripakker i bygg. Etter lunsj på dag to, ble det gjennomført en workshop for prosjektdeltagerne som også vil gå inn som en del av arbeidet med kartlegging av risikoer. Til sammen skal alt arbeidet oppsummeres in en rapport og en vitenskapelig publikasjon hvor det blir mulig for andre utenfor prosjektet å få innblikk i funnene som er gjort i prosjektet.