Til hovedinnhold
Norsk English

SafeBESS: Teknologi og bygningsdesign for sikker drift av store batteripakker

SafeBESS konsortiemøte og oppdatering på forskningsaktiviteter

21. november ble det andre konsortiemøte for SafeBESS avhold på Scandic Nidelven i Trondheim. Mange partnere hadde tatt turen for å være til stede fysisk mens noen fulgte med på Teams.

Hovedfokus på konsortiemøtet var oppdatering på forskningsaktiviteter gjennomført i løpet av prosjektet første måneder samt planer for neste år. Vi fikk også en oppdatering på status i PhD-prosjektet. Litt mer informasjon om resultater fra PhD-kandidaten finnes under Publikasjoner.

Hovedaktivitetene i SafeBESS for 2023

RISE har sammen med NTNU vært hos RISE i Borås i Sverige og gjennomført eksperimenter med battericeller fra HAGAL og Siemens Energy. Batteriene ble varmet opp ved hjelp av ekstern kilde til det oppstod en termisk hendelse. Det ble gjort mange målinger med flere celler, som nå danner grunnlaget for videre arbeid med eksperimenter med batterimoduler. Resultatene fra testing av battericellene går også inn i arbeidet med numeriske simuleringer av termiske hendelser i battericeller. Nedenfor er bildet fra laboratoriet til RISE i Borås og teamet som gjennomførte eksperimentene. (Fra venstre: Cristina Sanfeliu Meliá, Jan Erik Andersen, Tobias Guldbrand, Christoph Meraner, Mohit Pushp).

SafeBEss_2_2.jpg

I tillegg til eksperimentene som nevnt ovenfor, er det også startet på et betydelig arbeid med kartlegging av eksisterende batterisystemer i norske bygg, samt litteratursøk på eksisterende standarder, lover og forordninger. Et team fra SafeBESS har så langt besøkt sju ulike anlegg med store stasjonære batteripakker og laget en oversikt over lokasjon, sikkerhetstiltak og andre vurderinger som gjøre i forbindelse med sikker installasjon og bruk av store batterisystemer. Bildet nedenfor er fra besøk på Tiller videregående skole som har installert et batterisystem på ca 450 kWh knyttet til et stort solcelleanlegg på taket av skolen. (Fra venstre: Birgit Risholt, Cristina Sanfeliu Meliá, Christoph Meraner, Brynhild Garberg Olsø).

SafeBEss_3_2.jpg